Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Barnehage må betale tilbake 5,4 millioner kroner

Torshovhagen barnehage skal tilbakebetale kr 5 400 000 til Oslo kommune. Det er konklusjonen etter at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har iverksatt tilsyn.

Publisert

– Tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Når en barnehage har brukt offentlige midler og foreldrebetaling i strid med regelverket, er det bra at dette avdekkes og at det ryddes opp. Det forventer vi at eierne av denne barnehagen nå gjør, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) i en kommentar til saken.

- Vi er innstilt på å rette opp de feilene vi har gjort, sier eier og styreleder Olav Vaagslid i Torshovhagen barnehage.

Urimelig høy lønn og husleie

Barnehagen har de samme eierne som Risenga barnehage i Asker, som nylig ble bedt om å foreta en økonomisk opprydding etter et tilsyn.

Det var på bakgrunn av sakene rundt Risenga barnehage at Fylkesmannen iverksatte tilsynet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i tilsynet avdekket et grovt brudd på reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Les også: Krever tilbakebetaling fra barnehageeiere

Fylkesmannen mener at barnehagen i 2015 og 2016 betalte 1,4 millioner for mye til styreleder Olav Vaagslid og 1,1 millioner kroner for mye til daglig leder Annette Grande.

Disse to er gjennom selskapet Seraphin AS eiere av samtlige aksjer i Torshovhagen barnehage.

Ifølge Fylkesmannen har barnehagen dessuten betalt 2,5 millioner for mye i husleie til morselskapet Seraphin.

Øvrige kostnader i Torshovhagen barnehages regnskap for 2015 og 2016, som Fylkesmannen har konkludert med ikke kan knyttes direkte mot barnehagens drift, er blant annet: firmabil, restaurantbesøk, gestaltterapeut, spabehandlinger og at barnehageselskapet har lånt ut penger til et annet selskap i samme konsern, og som ikke er tilbakebetalt.

Totalt krever Fylkesmannen at barnehagen betaler 5,4 millioner kroner tilbake til Oslo kommune. Beløpet skal betales over åtte terminer i løpet av to år.

Eier: Vil rette opp

Styreleder og medeier Olav Vaagslid sier til barnehage.no at han akkurat har fått lest gjennom tilsynsrapporten fra Fylkesmannen. Han ønsker ikke å kommentere detaljene i saken før han har fått sett nærmere på saken.

- Men vi er innstilt på å rette opp feilene vi har gjort.

- Viser ikke tilsynsrapporten at dere eiere har tatt ut altfor mye i lønn og styrelederhonorar?

- Jo, det ser jo sånn ut foreløpig. Men det er ikke endelig konkludert hva som blir utfallet her, så det ønsker jeg ikke å prate så mye om nå.

- Er du overrasket over utfallet?

- Både og. Jeg regnet med at det ville komme et krav. Men kanskje ikke i dette omfanget, sier Olav Vaagslid.

Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.
Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.

PBL: – Alvorlig brudd på regelverket

Reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling er hjemlet i § 14 i barnehageloven og i forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager.

Formålet med regelverket er å sørge for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.

– PBL ser alvorlig på det som kommer frem i tilsynet og tar avstand fra måten barnehagen har brukt offentlige midler på, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Unik sak

Han påpeker at det fra før er avdekket svært få brudd på disse reglene. Og etter det PBL kjenner til, er det ingen andre saker som har et omfang i nærheten av det som nå er avdekket i Oslo-barnehagen.

– Etter det vi kan se, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjort en grundig og god jobb med tilsynet. Samme erfaring har vi med Fylkesmannen i Oslo og Akershus i andre saker der kommuner har utført økonomisk tilsyn. I denne saken har de gått inn og kontrollert barnehagen etter mistanke, slik man skal gjøre i tråd med regelverket, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Omdømmet

PBL-direktøren håper tilsynssaken i Oslo i minst mulig grad rammer omdømmet og troverdigheten til andre som driver private barnehager.

– Dette er en trist sak for bransjen fordi den også kan skape usikkerhet om det som foregår i andre barnehager der de har ryddige forhold og følger regelverket til punkt og prikke. Det er trist og det fortjener ikke de mange eierne og ansatte som står på for å gi et best mulig tilbud, mange av dem under trange og vanskelige økonomiske forhold, sier Olsen og legger til:

– Dette er en unik sak og må behandles deretter. Dette er heldigvis et sjeldent unntak der én barnehage har misbrukt tilliten og brukt tilskudd og foreldrebetaling i strid med regelverket. Det er en alvorlig sak, men er ikke representativ for bransjen som gjennomgående driver etter høye etiske standarder.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).
Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Vurderer medlemskap

Barnehagen tilsynet gjelder er medlem i PBL. Eierne av barnehagen eier også to andre barnehager i andre kommuner. Arild M. Olsen åpner for at barnehagens medlemskap i PBL vil bli vurdert.

– Denne tilsynssaken og eventuelle konsekvenser vil bli tema på første styremøte i PBL, sier han.

Barnehageeier kan påklage vedtaket innen tre uker, og en eventuell klage kan påvirke det endelige utfallet av saken. Men PBL tror ikke en eventuell klage vil rokke ved helhetsinntrykket av tilsynssaken.

Byråden: Svært glad

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier at hun svært glad for at Fylkesmannen har ført tilsyn i Torshovhagen og avdekket det hun beskriver som dels grov økonomisk mislighold av fellesskapets penger.

- Byrådet i Oslo er opptatt av at fellesskapets ressurser og penger som foreldrene betaler inn til barnehagene, kommer barna til gode. Vi snakker om store summer når vi vet at Oslo kommune gir 2,2 milliarder kroner årlig i tilskudd til private barnehager, i tillegg betaler foreldre inn 375 mill. kroner til private barnehager, sier Thorkildsen.

- Viktig for hele landet

Byråden viser til at tilsynene i for stor grad har ligget brakk både i Oslo og i landet for øvrig.

I 2016 iverksatte Oslo kommune flere tilsyn med økonomien i private barnehager, men der kommunen krevde tilbakebetaling, ble samtlige vedtak opphevet av Fylkesmannen etter klager.

Nylig fikk Oslo kommune imidlertid medhold fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at Bolteløkka barnehage må betale tilbake 500.000 kroner i tilskudd.

- Vi håper at disse tilsynene vil kunne fungere som en presedens for landet for øvrig. Vi vet at det er mange kommuner rundt omkring som sliter med å finne ut av hvilke muligheter dagens regelverk gir. Dette, sammen med medholdet i saken mot Bolteløkka barnehage, er viktige seire, ikke bare for Oslo, men potensielt for hele landet. Dette handler i bunn og grunn om at fellesskapets midler skal gå til velferd, og ikke til privat berikelse, sier Inga Marte Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS