Bydel Frogner har selv opphevet vedtaket ettersom den brukte samme lovforståelse som Oslo kommune har brukt ved to andre vedtak som begge er opphevet av Fylkesmannen
Bydel Frogner har selv opphevet vedtaket ettersom den brukte samme lovforståelse som Oslo kommune har brukt ved to andre vedtak som begge er opphevet av Fylkesmannen

Trekker tilbake krav og avslutter tilsyn

Tre av fire krav om tilbakebetaling av tilskudd fra private barnehager i Oslo er opphevet. Det er klart etter at Bydel Frogner i en ny vurdering innrømmer å ha feiltolket barnehageloven.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune foretok i fjor tilsyn i seks private barnehager etter mistanke om brudd på de økonomiske bestemmelsene i barnehageloven. To av sakene ble avsluttet etter at det ikke ble funnet noe lovbrudd.

Sist høst og vinter resulterte tilsynene i at Oslo  kommune krevde cirka to millioner kroner tilbakebetalt fra fire private barnehager.

Tre av fire opphevet

Fra før har Fylkesmannen opphevet to av vedtakene, som gjaldt krav på henholdsvis 275.000 kroner og 1,2 millioner kroner. Fylkesmannen slo i begge sakene fast at Oslo kommune har tolket barnehageloven feil.

Les også: Krevde 275.000 - Fylkesmannen opphever vedtak

Les også: Nytt nederlag for Oslo

Nå er også det tredje av de fire kravene opphevet. Denne gang av kommunen selv.

Samme lovforståelse

En barnehage i Bydel Frogner hadde fått et krav om tilbakebetaling av 52.554 kroner.

Barnehagen hadde i utgangspunktet akseptert kravet. Men etter at Fylkesmannen i to andre saker har konkludert med at vedtak var basert på feil lovforståelse, har bydelen sett på saken en gang til.

Og ettersom samme lovforståelse er lagt til grunn i denne saken som i de Fylkesmannen har vurdert, opphever bydelen vedtaket fra i oktober om tilbakebetaling av tilskudd.

«Bydelen har gjort en ny vurdering av saken og kommet fram til at barnehagen disponerte tilskuddet i 2014 i samsvar med barnehageloven paragraf 14 a. Vi avslutter med dette dokumenttilsynet», heter det i det nye vedtaket.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS