Oslo kommune er ikke enig med PBL. Nå blir tilskuddsberegningen sendt til Fylkesmannen.
Oslo kommune er ikke enig med PBL. Nå blir tilskuddsberegningen sendt til Fylkesmannen.

Avviser betydelige feil i tilskudd – saken går til Fylkesmannen

Oslo kommune mener at tilskuddssatsene til private barnehager er utarbeidet i samsvar med regelverket og foretar bare små justeringer.

Publisert Sist oppdatert

Før jul klaget PBL (Private barnehagers landsforbund) på vegne av 60 medlemsbarnehager i Oslo på tilskuddssatsene for 2018.

Organisasjonen mener at Oslo kommune på fem punkter har brutt regelverket for beregning av tilskuddssatser.

Store summer i spill

Dagens Næringsliv skrev i januar at dersom klagen tas til følge, kan de aktuelle barnehagene ifølge få utbetalt opptil 100 millioner kroner mer i tilskudd enn det kommunen har vedtatt.

Nå har Oslo kommune konkludert. På noen små punkter gir kommunen PBL rett. Men kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap skriver til barnehage.no at hovedkonklusjonen er:

«Oslo kommune mener at tilskuddssatsenesatsene er utarbeidet i samsvar med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Saken oversendes derfor til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for behandling.»

Klage på fem punkter

Klagen inneholdt fem punkter hvor PBL mener at Oslo kommune har gjort feil i de private barnehagenes disfavør:

  1. Oslo kommune har ekskludert kommunale barnehager uten helårsdrift fra sitt tallgrunnlag.
  2. Oslo kommune ekskluderer i sitt tallgrunnlag kommunale barnehager som i tillegg til sin ordinære drift har ulike typer spesialavdelinger.
  3. Oslo kommune har tatt med konkurranseutsatte barnehager i sitt tallgrunnlag.
  4. Oslo kommune holder utenfor driftsutgifter under henvisning til at det er «administrasjon» og «prosjekter» uten at utgiftene dokumenteres eller forklares.
  5. Oslo kommune fjerner all husleie fra sitt tallgrunnlag, under henvisning til at det er kapitalkostnader som de private barnehagene kompenseres for gjennom kapitaltilskudd. Kommunen har imidlertid ikke dokumentert at husleien ikke også inkluderer vedlikehold, som skal inngå i tallgrunnlaget.

Gir klager litt rett

På punkt 1 gir Oslo kommune klageren rett i at to barnehager uten helårsdrift skulle vært med i beregningsgrunnlaget.

På punkt 2 viser kommunen til at den både har spesialbarnehager, barnehager med spesialavdelinger og kombinerte ordinære og åpne barnehager.

«Kommunens praksis gjennom flere år har vært å utelate slike barnehager fra beregningsgrunnlaget, noe også klager har blitt informert om. Denne praksisen har vært begrunnet i at tilbudene som gis ved disse barnehagene, ikke har vært ansett som ordinære barnehagetilbud,» skriver kommunen og konkluderer:

«Dersom klager skulle få medhold i at slike barnehager skal tas med i grunnlaget for beregningen av tilskudd til private barnehager, vil Oslo kommune måtte vurdere om tilbudene kan videreføres i sin nåværende form.»

Mener de har gjort rett

På punkt 3 mener kommunen at det er riktig å ta konkurranseutsatte barnehager med i grunnlaget, ettersom disse er eid av Oslo kommune.

På punkt 4 har Oslo i revidert tilskuddsberegning gitt nærmere forklaring på hvorfor utgifter til prosjekter og administrasjon er utelatt fra tilskuddsberegningen. Men påpeker:

«Oslo kommune er enig med klager i at merkantile ressurser som yter støtte til barnehagene, skal inngå i beregningsgrunnlaget. Merkantile ressurser i Bydel Grünerløkka var ved en feil utelatt fra beregningen», skriver Oslo kommune.

På punkt 5 skriver kommunen at utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) for enkelhets skyld er oppført med en sats på 3.213 kroner per storbarnsekvivalent, basert på kostnadene til barnehage i Omsorgsbyggs portefølje. Når dette pluss kapitalkostnadene er inne, mener kommunen det er riktig å trekke fra husleiekostnader.

  • Oslo kommune har på bakgrunn av gjennomgangen beregnet nye tilskuddssatser. For småbarn går den opp med 359 kroner til 201.132. For store barn er den justert med 199 kroner til 96.923 kroner.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS