Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Karmøy må betale to millioner ekstra til de private barnehagene

Fylkesmannen i Rogaland slår fast at Karmøy kommune har betalt for lite i tilskudd til de 24 private barnehagene i kommunen. I tillegg kan kommunen ha brutt sin egen arealnorm.

Publisert

Nå må kommunen justere opp tilskuddssatsen for 2018 og betale cirka to millioner kroner ekstra til barnehagene, skriver Haugesunds Avis (krever innlogging).

Fylkesmannen vil i tillegg - i en egen sak - følge opp at Karmøy kommune kan ha tatt inn flere barn i sine kommunale barnehager enn de er godkjent for.

Påpekte feil

PBL (Private barnehagers landsforbund) sendte i desember i fjor en klage til kommunen på tilskuddssatsene.

PBL mente at Karmøy kommune hadde gjort feil ved telling av antall barn i kommunale barnehager og at det dessuten var et avvik mellom kommunens KOSTRA-rapportering og grunnlaget for tilskuddsberegning.

Delvis medhold

Fylkesmannen i Rogaland har gitt PBL delvis medhold.

I konklusjonen gir Fylkesmannen PBL rett i at Karmøy kan ha tatt inn flere barn i de kommunale barnehagene enn det de er godkjente for. Men Fylkesmannen påpeker at det likevel er de reelle barnetallene som skal benyttes i tilskuddsberegning.

Fylkesmannen finner imidlertid at kommunen har regnet inn 546.000 kroner for lite i tilskuddsgrunnlaget og dermed har betalt for lite til de private barnehagene. 

I sitt vedtak har Fylkesmannen bestemt at tilskuddssatsen for barn under 3 år skal oppjusteres fra 174.185 kroner til 175.622 kroner. Satsen for barn over 3 år oppjusteres også.

Ifølge Haugesunds Avis vil den ekstra utbetalingen utgjøre cirka to millioner kroner totalt.

Nest lavest i landet

Karmøy hadde ifølge PBLs nettside enbedrebarnehage.no landets nest laveste tilskudd til private barnehager før Fylkesmannen gjorde sitt vedtak.

Ann-Iren Ystanes, som er leder for PBLs lokallag og i tillegg er daglig leder i Eventyrhagen barnhage, er glad for at Fylkesmannen har fastsatt økte tilskuddssatser.

- Vi har påpekt feil og mangler over lang tid. Det er ikke enkelt å drive privat barnehage i Karmøy kommune, men dette er et steg i riktig retning, sier hun til Haugesunds Avis.

  • Fylkesmannen gir også Karmøy kommune kritikk for lang saksbehandlingstid. Det gikk mer enn seks måneder fra kommunen mottok klagen til den ble videresendt til Fylkesmannen. "Dette er for lang tid, og kommunen må gjennomgå rutinene sine på dette området", skriver Fylkesmannen i Rogaland.
Powered by Labrador CMS