Smedbakken FUS barnehage i Oslo.
Smedbakken FUS barnehage i Oslo.

Reagerer på ulik behandling - private barnehager får dyre ekstraregninger

– Dette føyer seg inn i rekken av områder hvor byrådet i Oslo forsøker å hindre private i å lykkes med velferdstjenester, sier Kristin Vinje (H).

Publisert Sist oppdatert

Etter den rødgrønne valgseieren i Oslo høsten 2015 er det innført eiendomsskatt i hovedstaden. Offentlige barnehager slipper unna, mens private barnehager må betale eiendomsskatt.

– Det burde være formålet – ikke eierskapet – som avgjør om man betaler eiendomsskatt. Dette føyer seg inn i rekken av områder hvor byrådet i Oslo forsøker å hindre private i å lykkes med velferdstjenester, sier Kristin Vinje (H) som er tidligere utdanningsråd i hovedstaden, til Dagbladet.

– I strid med likebehandling

Hun får støtte fra Eli Sævareid som er daglig leder i Trygge Barnehager og styreleder i FUS-barnehagene i Oslo.

– Det er urettferdig at vi gis en skatt de kommunale barnehagene slipper unna. Det er i strid med forskriften om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd, sier hun til Dagbladet.

Sævareid legger til at en ekstraregning på 40.000 kroner til en av deres barnehager vil gi 40.000 kroner mindre til å bruke på barna.

– Kan søke fritak

Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier til avisa at Oslo kommune må forholde seg til eiendomsskatteloven og at kommunen ikke uten videre kan frita kommersielle foretak for eiendomsskatt. Han sier at private barnehager likevel kan søke om fritak.

– Oslo bystyre har i sin forskrift vedtatt at private barnehager er særlig aktuelle for fritak fra eiendomsskatt. Dette betyr at kommunen er innstilt på å gi fritak til de barnehagene som oppfyller kravene som stilles i eiendomsskatteloven, sier han til Dagbladet.

365 kommuner

Oslo er på langt nær den eneste kommunen hvor eiendomsskatt er en problemstilling for private aktører i barnehagesektoren.

Tall fra Statsistisk Sentralbyrå viser at i 2016 hadde 365 av landets 428 kommuner innført eiendomsskatt.

Regler for fritak

I eiendomsskattelovens paragraf 7 står det at kommunestyret helt eller delvis kan frita følgende eiendommer for eiendomsskatt:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

e) Fritidsbustader

Kan også gjelde AS

Finansdepartementet har senere påpekt at et slikt fritak ikke bare gjelder stiftelser, og at også aksjeselskaper og selskap med andre organiseringer kan få fritak.

"Forutsetningen er imidlertid at utnyttelsen av eiendommen ikke har som hovedformål å gi forretningsmessig overskudd", skriver departementet.

Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap med personer som deltakere, faller imidlertid utenfor lovens begrep "Stiftingar eller institusjonar".

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS