DEBATT

Daglig leder Wenche Årvik i Gubbeskogen FUS barnehage.
Daglig leder Wenche Årvik i Gubbeskogen FUS barnehage.

– Verden er sjelden sort eller hvit - jeg jobber i en FUS-barnehage og det er jeg stolt av!

Wenche Årvik har seks år som daglig leder i en privateid barnehage bak seg, tre år som virksomhetsleder i en kommunal barnehage og de siste 11 år som daglig leder i Gubbeskogen FUS barnehage. Hun er lei av den negative omtalen av private barnehager og vil fortelle hvordan barn og voksne egentlig har det på grasrotnivå.

Publisert Sist oppdatert

Pedagogikk og mangfold i FUS-kjeden

I FUS har vi mange ulike barnehager. Reggio Emilia-barnehager, kystkulturbarnehager, naturbarnehager og kunst- og kulturbarnehage er bare noen eksempler på mangfoldet blant barnehager i FUS-kjeden. I FUS er vi stolte av dette mangfoldet.

Felles satsning i alle FUS-barnehager har vært og er:

  1. Egenledelse i lek og læring med fokus på rollelek.
  2. SmartMat

Om Egenledelse i lek og læring

Så godt som samtlige ansatte i alle FUS-barnehagene er kurset gjennom flere år. Pedagogene har flest kurs og sørger for god implementering i egen barnehage. Vi har fokus på at å leke er det viktigste barna kan gjøre for sin utvikling og læring. Barns lek er indremotivert, lystbetont og skjer naturlig, og vi ser det som vår oppgave å legge mest og best mulig til rette for masse lek! Det er i leken det skjer!

Gjennom rolleleken tilegner barna seg nødvendig kunnskap om sosiale spilleregler, kommunikasjon, selvhevdelse, medvirkning, samarbeid, kreativitet og konsentrasjon. Det er gjennom leken barna utforsker, gjør erfaringer, forhandler, faller, kommer seg opp igjen, slår seg, får trøst, trøster, ja lærer om livet rett og slett. Hos oss kommer leken først!

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Om SmartMat

I alle FUS-barnehagene har vi et felles opplegg rundt kost og kosthold; Smartmat for matglede og gode matvaner. Opplæring gjennom kurs. I Gubbeskogen FUS barnehage høster vi bær, frukt og grønnsaker fra egen grønnsakhage som barna er med og steller.

Livet i Gubbeskogen FUS barnehage

I Gubbeskogen FUS barnehage har vi barna i fokus, hos oss er barn verken varer eller produkt. De er levende, små mennesker som er betydningsfulle, kompetente og nysgjerrige på livet. Noe vi tar på største alvor.

Livsmestring er målet for alt vi jobber med, hjelpe barn til å utvikle en sterk selvfølelse og ha en indre trygghet for å kunne mestre livet sitt nå og på lang sikt. Vi vil at barn opplever at de har balast til å takle/ta imot de gleder og den motgangen de møter i livet, har en god selvfølelse og kan hevde seg selv på gode måter, kan utøve/vise empati, kjenner glede over å være til, opplever seg selv som en viktig del av et fellesskap.

Den betydningsfulle voksne

Voksne i Gubbeskogen vet at «det er meg det kommer an på.»  Vi vet at barn ikke velger å gå i barnehage, det er vi voksne som velger det for barna. MEN, voksne har tatt et valg, et viktig valg. Du jobber ikke i vår barnehage fordi det var den jobben du fikk. Skal du jobbe i Gubbeskogen FUS barnehage må du ha med deg hjerte og hjerne, og være villig til å gå inn i hverdagen med små barn med både ærlighet og kjærlighet. I tillegg til god kompetanse om barns utvikling, samt evne og vilje til å ta imot veiledning og stadig søke utvikling.

Organisering og konkrete tall i Gubbeskogen FUS barnehage AS

Ansatte: Vi har nesten oppfylt regjerings ønske om 50 prosent pedagogtetthet, av 17,2 stillinger har vi åtte pedagoger, de fleste med etterutdanning. Vi har seks barne- og ungdomsarbeidere (BUA), hvorav fire har tatt utdannelse og avlagt fagprøven i Gubbeskogen. Tre assistenter med allsidig kunnskap, egnethet og en genuin interesse for å jobben, hvorav en skal i gang med utdannelse for å bli BUA. Vi tar imot lærlinger.

I BASIL kan alle sjekke antall barn per antall voksne, og vi ser vi tåler sammenligning med andre barnehager, både kommunale og private ideelle.

Vi har en stabil personalgruppe, og et lavt sykefravær. I Gubbeskogen FUS barnehage er vi opptatt av nærvær og den kompetente og ansvarsfulle medarbeider. Voksne som vet at de til enhver tid er rollemodeller, barn ser, hører og oppfatter alt vi gjør. Vi har glødende, skapende, og tilstedeværende voksne, som jobber i barnehage fordi vi er genuint opptatt av barns oppvekst og utvikling.

Vi har ordnede forhold for personalet i FUS

FUS-barnehager er ikke medlem av PBL. Vi har egne tariff-forhandlinger, arbeidsavtaler og en god pensjonsordning. I tillegg har vi personalhåndbok, etiske retningslinjer, serviceerklæring og rutiner for varsling av ikke ønsket atferd. Vi har verneombud, brannvernleder, plasstillitsvalgte og medbestemmelsesmøter.

Ønsker for driften

Overordnet ønsker vi at stortinget vedtar:

  • 50 prosent pedagogtetthet, med en plan for innføring, da det er stillinger som per dags dato er besatt.
  • norm for antall barn per voksen, så det blir likt over hele landet.
  • tilskuddet per barn skal være forutsigbart og ikke avhengig av hvilken kommune du bor i.

 Jeg vil ikke at noen skal stille spørsmålstegn ved profesjonalitet, engasjement, trygghet og utvikling for barn, fordi foreldrene har valgt å ha barnet sitt i en kjedebarnehage.

I FUS har vi høye ambisjoner om at alle barn skal få venner, utvikle seg i et trygt miljø med gode, profesjonelle voksne som vet at det er «meg det kommer an på, for at hvert enkelt barn skal bli den beste seg selv!

Har du noe på hjertet som du vil dele med andre? Send oss en tekst til red@barnehage.no

Powered by Labrador CMS