Einar Olav Larsen er leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
Einar Olav Larsen er leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

FUB: Barnehageforeldre ønsker bedre samarbeid og vil medvirke mer

Samarbeidsproblemer med de ansatte, å påta seg verv, og bemanning og kosthold i barnehagen, er det Foreldreutvalget for barnehager (FUB) fikk flest spørsmål om i 2019.

Publisert

Totalt mottok Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 221 henvendelser fra barnehageforeldre i fjor.

På førsteplass med i alt 52 henvendelser, kommer ulike saker som omhandler samarbeid.

Flere gir uttrykk for vanskelig kommunikasjon med ledelsen i barnehagen, liten lydhørhet og mangelfull informasjon om sitt barn. Foreldre kan oppleve god kommunikasjon på individnivå, men ikke på gruppenivå, skriver FUB i en pressemelding.

– Det er selvsagt bekymringsfullt at mange opplever å ikke få den støtten eller informasjonen de har krav på om barnet sitt. Én sak er en for mye hvis foreldre blir møtt med bagatellisering eller avvisning når de tar opp alvorlige saker, sier ny FUB-leder Einar Olav Larsen i pressemeldingen.

Han peker på barnehagelovens formålsparagraf som sier at alt arbeidet med barnet i barnehagen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet.

Lokale FUB

På andreplass, med 48 henvendelser, kommer spørsmål som handler om å ta verv i ulike råd og utvalg.

– Det er gledelig at mange har spørsmål om det å ta verv i råd og utvalg, som FAU og Samarbeidsutvalg (SU) i barnehagen. Dette tar vi som et uttrykk for at foreldre ønsker å medvirke mer om barnehagens hverdag og drift, nettopp for å styrke et konstruktivt samarbeid om barna, sier FUB-lederen.

I tillegg har flere tatt kontakt for å få tips til hvordan man kan opprette lokale FUB på kommunalt nivå. Dette er en samordning av barnehagenes foreldrerepresentanter i kommunen. Ofte opprettes de etter initiativ fra kommunene, opplyser FUB i pressemeldingen.

I 2019 har FUB-rådgiverne holdt foredrag ulike steder i landet for å bidra til å starte slike lokale utvalg på kommunenivå. Flere steder har også hatt aktive lokale FUB i en årrekke.

Norm gjennom hele åpningstiden

På delt tredjeplass over henvendelser til FUB i 2019, kommer saker om bemanning og kosthold/foreldrebetaling – med 21 henvendelser hver.

– FUB har lenge vært opptatt av å få på plass en nasjonal bemanningsnorm. Når den nå er på plass, må vi sikre at den gjelder for hele barnehagens åpningstid og ikke bare i noen timer midt på dagen. Trygge og gode voksne er viktige for barna hele tiden mens de er i barnehagen, sier Larsen.

At også kosthold og matpenger i barnehagen er noe foreldrene er interessert i stemmer overens med FUBs foreldreundersøkelse utført av Opinion i november 2019. Her kom mattilbudet i barnehagen på en tredjeplass over temaer som opptar barnehageforeldrene mest. 500 foreldre ble spurt.

Mobbing

I 2019 mottok FUB 20 henvendelser om mobbing. Dette tallet har sunket siden 2017, da utvalget fikk 37 henvendelser om dette temaet.

– Det er bra at dette tallet synker, og vi håper det henger sammen med økende bevissthet og kunnskap om temaet. Nyere forskning vektlegger de voksnes ansvar for å innlemme alle barn i et fellesskap. Det er også foreldrenes ansvar å legge til rette for vennskap, sier FUB-leder Einar Olav Larsen i pressemeldingen.

I FUB-undersøkelsen fra november 2019 er det mobbing og mistrivsel i barnehagen som opptar foreldrene mest og der flest ønsker å være med å påvirke positivt.

På femteplass, med 12 henvendelser til FUB i fjor, kom spørsmål om sikkerhet i barnehagen.

Powered by Labrador CMS