Einar Olav Larsen er leder i FUB.
Einar Olav Larsen er leder i FUB.

Foreldre har talt: Vil ha bedre bemanning, mindre grupper og mer kompetanse hos ansatte

En fersk undersøkelse slår fast at foreldre har klare ønsker for å heve kvaliteten i barnehagene.

Publisert

Nesten ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen sin og bare seks prosent var misfornøyde. Men til tross for dette er foreldrene klare på at de ønsker seg bedre bemanning. Det fremgår av undersøkelsen som Opinion har gjennomført på vegne av Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

- Det er selvsagt gledelig at så mange sier at de er fornøyde, men i FUB er vi opptatt av å lytte til foreldrene som sier at de ikke er fornøyde også. Det er jo denne gruppa som ringer oss for å be om råd, sier FUB-leder Einar Olav Larsen, til egne nettsider.

Bemanning

Bedre bemanning og mer organisering i mindre grupper anses som de viktigste tiltakene for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet, i alle fall hvis vi skal tro foreldrene som har svart på undersøkelsen. Over 30 prosent svarer at de ser på mer kompetanse hos de ansatte som et viktig tiltak for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet.

Undersøkelsen viser også at kvinner legger mer vekt på bedre bemanning, mindre grupper, spesialpedagog, mer vikarbruk ved sykdom, samt foreldreinvolvering enn menn. Samtidig mener både kvinner og menn at bemanning er det viktigste tiltaket.

- 18 prosent av de som er misfornøyde med barnehagen har troen på at mer foreldreinvolvering vil bidra til høyere kvalitet i barnehagen, mens blant de fornøyde sier 13 prosent at mer foreldreinvolvering vil øke kvaliteten. At mer foreldreinvolvering havner totalt sett havner nederst på lista kan tyde på at samarbeidet med hjemmet er bra i mange barnehager, sier FUB-lederen.

Faste tidspunkt

Åpningstid er et annet tema undersøkelsen har tatt for seg.

Den viser at de fleste har behov for syv til ni timer åpningstid i barnehagen. Flere menn enn kvinner oppgir at de har behov for mer enn ni timers åpningstid.

I undersøkelsen har foreldrene også fått spørsmål om hvorvidt de er villige til å melde inne faste tidspunkt for når barnet leveres. Her svarer 53 prosent at de er villige til å melde inn og avtale mer faste tidspunkt enn de gjør i dag, 31 prosent sier nei, mens 16 prosent svarer « vet ikke»

- Kanskje litt overraskende at så mange sier seg villige til å avtale faste tidspunkt. Samtidig sier en tredel nei og begrunner dette med at de er avhengig av fleksibilitet. Andre melder at de forventer fleksibilitet fra barnehagen, mens noen sier at det blir for komplisert og vanskelig å melde inn. Vi skal respektere de som sier at de ikke ønsker dette, men samtidig er det interessant å se hvor mange som synes at det er ok å melde inn. Dette sier noe om at terskelen for å melde inn har blitt lavere, sier Einar Olav Larsen.

Powered by Labrador CMS