Daglig leder Rengin Mhema i Asperud FUS barnehage.
Daglig leder Rengin Mhema i Asperud FUS barnehage.

Har halvert antall dispensasjoner: – Gir helt annet fokus på lek og læring

Rengin Mhema i Asperud FUS barnehage er blant de som har tatt grep. PBL-direktøren sier at forutsetningen for å gi et godt tilbud aldri har vært bedre.

Publisert Sist oppdatert

Risikoen for at et barn møter i barnehagen uten å være i kontakt med pedagog, har aldri vært mindre enn nå. På tre år er antallet dispensasjoner fra utdanningskravet halvert.

I 2013 var det på landsbasis 2.907 dispensasjoner fra kravet om at pedagogisk leder skal ha barnehagelærer- eller annen godkjent utdanning. Dette utgjorde 12 prosent av de pedagogiske lederne i landets private og offentlige barnehager.

I 2016 var antallet dispensasjoner nede i 1.418 – eller 5,8 prosent.

Antallet dispensasjoner for barnehagestyrere var i 2016 på 41, eller 0,9 prosent.

I begge kategoriene kommer offentlige og private barnehager godt ut.

Det viser tall fra de såkalte årsmeldingene, som rapporterer inn status per 15. desember hvert år.

- Sjeldent frisk sektor

Administrerende direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener utviklingen er svært gode nyheter.

– Disse dispensasjonene inkluderer vikariater i forbindelse med sykdom og svangerskap. Det er bare unntaksvis at barn kommer inn i barnehagen uten at det er en pedagog i avdelingen. Det er unntaksvis og i korte perioder, sier Arild M. Olsen.

Når han holder disse tallene i sammen med at pedagogandelen er på full fart oppover og nå er over 41 prosent, kaller han barnehagesektoren for en sjeldent frisk sektor.

– Sektoren har aldri vært så sunn som den er nå. Forutsetningen for å gi et godt tilbud har aldri vært bedre, sier han.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Fra 25 til 100 prosent

I Asperud FUS barnehage i Oslo, som har fire avdelinger, var det for to år siden kun én pedagogisk leder med barnehagelærerutdanning. Siden august 2015 har alle avdelingene blitt ledet av folk med godkjent utdannelse.

Daglig leder Rengin Mhema sier at ansettelsen av pedagoger har gitt et helt annet fokus på lek og læring.

– Med barnehagelærere i disse stillingene får vi også helt andre faglige diskusjoner på møter i personalgruppa. Engasjementet er et helt annet. Og når vi har studenter i barnehagen, er det mer fokus på fag og utvikling enn før, sier Rengin Mhema.

Oslo kommune har alene redusert antall dispensasjoner med 320,7 i perioden 2013-2016.

- Stor betydning

Leder Marie Skinstad-Jansen i Foreldreutvalget for barnehagene (FUB) sier utviklingen er veldig positiv.

– Det betyr at det er flere pedagoger i barnehagene, og det har stor betydning for kvaliteten i barnehagene, sier Skinstad-Jansen.

Hun sier at for foreldre er det viktig hvilke voksne barna deres er sammen med. Bruk av vikarer og bemanningstetthet er sentrale spørsmål.

– Når det blir flere pedagoger, blir det også mer kontinuitet. Det gjør det enklere å etablere et tillitsforhold mellom hjem og barnehage, sier Skinstad-Jansen.

Hun synes det er viktig å understreke at det finnes veldig mange flinke assistenter i barnehagene rundt i landet.

– Men det er noen barn som er ekstra sårbare. Og da er det faktorer som lettere fanges opp av folk som har riktig utdanning.

Selvforsterkende

Nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås påpeker at det fortsatt er for store forskjeller når det gjelder kvaliteten på tilbudet til barna og at dette først og fremst er knyttet til de ansattes kompetanse og andelen barnehagelærere.

Hun ser likevel mange gledelige tendenser i utviklingen.

– Er jobb i barnehage blitt mer et karrierevalg og mindre en midlertidig jobb enn før?

– Ja, det kan se slik ut. Lars Guldbrandsen, forsker på NOVA, snakker om at «flere barnehagelærere har sluttet å slutte». Det er veldig bra, og et godt utgangspunkt for at kvaliteten i det pedagogiske tilbudet blir enda bedre. Vi vet at god dekning av barnehagelærere gjerne er selvforsterkende og bidrar til at det blir enklere å rekruttere flere, sier Valås.

50 prosent?

– Når er det realistisk å få minst 50 prosent pedagoger i norske barnehager, og hva skal til for å komme dit?

– Det som skal til er politisk vilje og en endring av barnehageloven som pålegger 50 prosent barnehagelærere i kombinasjon med den bemanningsnormen som Øie-utvalget i sin tid foreslo. Vi mener det bør komme en lovendring raskt, gjerne i løpet av året, og så får opptrappingen av barnehagelærere skje i løpet av neste tre-fireårs periode.

Hege Valås i Utdanningsforbundet peker på en annen utfordring knyttet til at flere utdanner seg til barnehagelærere.

– Vi vet at det i deler av landet er overskudd av barnehagelærere. Derfor er det viktig å få dem inn i barnehagen før vi mister dem til andre yrker. Det som er positivt nå er at vi ser en gryende endring i flere store kommuner som nå gjør vedtak om at andelen barnehagelærere skal opp til 50 prosent. Det er et godt tegn på at noe er i endring, sier Valås.

5   kommuner med størst reduksjon  
Oslo kommune -320,7
Bærum kommune -102,5
Sandnes kommune -61,2
Stavanger kommune -43,4
Skedsmo kommune -28,0
   
5   kommuner med økt bruk av dispensajonser
Vestvågøy kommune 7,9
Harstad kommune 7,1
Fræna kommune 5,7
Tingvoll kommune 4,8
Lund kommune 3,6
Powered by Labrador CMS