FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

FUB flyttes til Bø i Telemark: – Vingeklipping av foreldrestemmen og en svekkelse av effektiviteten

FUB-lederen er svært skuffet over at sekretariatet må flytte til Bø i Telemark innen 2018.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har bestemt at sekretariatet for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) skal flyttes til Bø i Telemark. Flyttingen skjer innen utgangen av 2018.

Begrunnelsen er blant annet tatt på bakgrunn av  St. meld. 18 Berekraftig byar og sterke distrikt (2016-2017).

– Vi er svært overrasket og skuffet. Dette mener jeg er en vingeklipping av foreldrestemmen, sier FUG-utvalgets leder Gunn Iren Müller.

Alle sentrale instanser det er relevant for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og FUG å samarbeide med er lokalisert i Oslo. Det gjelder både sentrale offentlige instanser og interesseorganisasjoner.

– At vi ikke lenger skal være der hvor alle de andre aktørene i sektoren er, virker både uklokt og uheldig. Det er særlig viktig med samarbeid og gode relasjoner når vi er små, sier Gunn Iren Müller. Sekretariatet teller ti fast ansatte.

– I tillegg innebærer denne omlokaliseringen tap av viktig kompetanse i sekretariatet. Kombinert med avstand og transportbegrensninger mener jeg dette bli en svekkelse av effektiviteten i forhold til utvalgenes arbeid og arbeidet vi gjør for foreldre, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Hun reagerer også på at dette har skjedd i en lukket prosess der FUB og FUG ikke har blitt spurt.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS