Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner
Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

FUB: – Støtter forbud mot plagg som dekker ansiktet

Foreldreutvalget for barnehage støtter Kunnskapdepartementets forslag om å forby bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) mener det er av stor betydning for barnehagebarns opplevelse av trygghet og mulighet for tilknytning, at de ansatte i barnehagen har et synlig ansikt.

De sier i sitt høringssvar at små barn er avhengig av at de voksne er tilgjengelige for dem, også hva angår ansiktsuttrykk og mimikk som danner en stor del av kommunikasjonen med barnet.

FUB mener også at det er avgjørende viktig for samarbeidet og dialogen med foreldrene, at de ansatte har et utildekket ansikt.

Foreldreorganisasjonen tenker at plagg som helt eller delvis dekker ansiktet kan være til hinder for god samhandling og kommunikasjon både mellom den ansatte og barna, men også mellom den ansatte og barnas foreldre.

Samtidig vil FUB presisere at det er viktig at barnehagen representerer et mangfold blant menneskene som er brukere av eller arbeider i barnehagen, og at FUB ikke er i mot bruken av hijab eller andre typer kulturplagg.

Les FUBs høringssvar her.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS