Nytt hefte om barn og brudd fra FUB og Bufdir.
Nytt hefte om barn og brudd fra FUB og Bufdir.

Hvordan håndterer barnehagen samlivsbrudd?

Hvordan skal de ansatte i barnehagen forholde seg til foreldre og barn som står midt oppe i skilsmisser eller brudd?

Publisert Sist oppdatert

Det var utgangspunktet for at Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gikk sammen om å lage et hefte om temaet.

Last ned heftet her.

– Vi ble kontaktet av Bufdir som hadde fått tilbakemeldinger fra barnehager om at de ansatte trengte mer kompetanse på å møte og snakke med barn og foreldre som står oppe i bruddsituasjoner, sier seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen i FUB.

Sammen med seniorrådgiver May Hege Frydenlund i Bufdir og tidligere leder av Familievernkontoret i Moss, Lena Holm Berndtsson har hun utarbeidet heftet, som er rikt illustrer med sitater og fargerike tegninger.

Mange ansatte opplever det som ganske utfordrende å vite hvordan man skal forholde seg til familier i bruddsituasjoner. Noen foreldre er åpne om bruddet og tar selv initiativ til samtale med de ansatte. Enkelte foreldre er sinte og bitre på hverandre og konflikten preger barnet i sterk grad.

– Da blir det viktig for de ansatte å ha kompetanse og kunnskap om hvordan ivareta barnets behov og ta ”den vanskelige samtalen” med foreldrene, sier Lou Cathrin Norreen.

– Dessuten skjer det mange praktiske endringer i forhold til henting, bringing og bosted som også påvirker barnehagehverdagen. Dialogen med begge foreldrene blir av stor betydning for å sikre et best mulig tilbud for barnet, sier hun.

– Vi er blitt svært fornøyd med heftet og håper det kan være til nytte for personalet som er tett på både barna og foreldrene i slike situasjoner, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Powered by Labrador CMS