Sekretariatet for FUB og FUG sin oppgave er å gi de to utvalgene faglig og administrativ støtte i arbeidet med å ivareta sitt mandat.