Richard Reinsberg er styreleder for Regnbuen barnehage i Tønsberg.
Richard Reinsberg er styreleder for Regnbuen barnehage i Tønsberg.

Frykter nedleggelse dersom streikekravene innfris: – Vi er dypt bekymret

To selvstendige private barnehager i Tønsberg frykter kroken på døra dersom de streikende barnehageansatte får gjennomslag for sitt pensjonskrav.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Tønsberg Blad (krever innlogging).

Det er snakk om barnehagene Løkebergstua og Regnbuen, som begge nå er rammet av streiken blant ansatte i private barnehager. Førstnevnte er eid av foreldre, sistnevnte av en stiftelse. Ingen av dem betaler utbytte til eierne, ifølge avisa.

– Stor usikkerhet

– Vi sitter med en stor usikkerhet, og må være ærlige om konsekvensene dette kan få. Det handler ikke om at vi ikke ønsker det beste for de ansatte, men kravene er ikke bærekraftige for oss. Vi er dypt bekymret, sier daglig leder Camilla Anderson i Løkkebergstua barnehage til Tønsberg Blad.

Styreleder i Regnbuen barnehage, Richard Reinsberg, sier til samme avis at dersom kravene skulle bli innfridd, vil det bety en ekstrautgift på to millioner kroner for både Løkebergstua og Regnbuen for 2023. Noe i form av engangskostnader og noe i vedvarende høyere pensjonsutgifter.

– Det har vi ikke økonomi til. Realiteten er at vi ikke vil kunne opprettholde driften. Da må vi legge ned barnehagen. Det tror jeg ikke alle forstår. Det vil få enorme konsekvenser for barna, foreldrene og samfunnet.

Mener PBL har råd

Private Barnehagers Landsforbund (PBL), har lenge hevdet at fagforeningenes krav har vært for kostbare å innfri.

Men Fagforbundets, Utdanningsforbundets og Deltas forhandlingsledere – Anne Green Nilsen, Terje Skyvulstad og Trond Ellefsen – mener PBLs argumentasjon om at en ny pensjonsordning vil bli for dyr, faller på sin egen urimelighet.

– Hvis ordningen hadde vært så kostbar som PBL hevder, hvordan er det da mulig at så mange andre private barnehager har en slik pensjonsordning? Det gir ingen mening. PBL har råd – hvis de vil. Det er ikke for dyrt å gi ansatte i PBL-barnehager en anstendig pensjon. Både vi og PBL vet at de private barnehagene får dekket utgiftene til pensjon gjennom overføringer fra det offentlige, uttalte de i en artikkel publisert på Fagforbundets nettsider etter at arbeidstakerorganisasjonene brøt den frivillige meklingen sist uke, og begrunnet det med at PBL viste liten vilje til å imøtegå pensjonskravet.

– Hinsides all fornuft

PBL har et helt annet syn på saken.

– Realiteten i kravene er at de ansatte i PBLs tariffområde vil få vesentlig bedre ordninger enn det de ansatte i de kommunale barnehager har. Å legge fellesordningen for AFP på toppen av en svært god tjenestepensjon er verken rimelig eller mulig å få til, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup på arbeidsgiverorganisasjonens nettsider.

PBL og fagforeningene er altså ikke enig om hva kravene faktisk vil koste å innfri. Ifølge beregninger gjort på arbeidsgiversiden tilsvarer de en gjennomsnittlig lønnsvekst i PBL-barnehagene på mer enn 15 prosent.

– Fagforeningene tar ikke inn over seg den krevende økonomiske situasjonen i private barnehager, og de velger å se helt vekk fra at tilskuddene er kuttet med flere hundre millioner kroner de siste årene. Deres påstander om at «barnehagene har råd til det» faller på sin egen urimelighet. Kravene deres er hinsides all fornuft, sier Schjelderup.

I dag, tirsdag, møtes partene til tvungen mekling hos Riksmekleren etter at streiken har vart i en måned.

Powered by Labrador CMS