Finansminister Siv Jensen (Frp).
Finansminister Siv Jensen (Frp).

Siv Jensen: – Umulig uten private barnehager

– Private barnehager har vært og er viktige for å sikre det aller viktigste for mange barnefamilier: Nok barnehageplasser, konstaterer finansminister Siv Jensen på spørsmål fra SV-leder Audun Lysbakken.

Publisert Sist oppdatert

I et skriftlig spørsmål, ber SV-leder Audun Lysbakken finansminister Siv Jensen redegjøre for hvor mye av offentlige midler som går til kjøp av velferdstjenester – som privat barnehage – ender opp som profitt til eierne, framfor til drift og videreutvikling.

Siv Jensen svarer med å sette ord på hva private barnehager har betydd for norsk velferd:

– Barnehager er et godt eksempel på en sektor der private eiere har bidratt til å etablere svært mange barnehageplasser. Private barnehager har vært og er viktige for å sikre det aller viktigste for mange barnefamilier: Nok barnehageplasser. Vel halvparten av norske barnehager er private og hvert andre barn går i privat barnehage, sier finansministeren.

Umulig uten private

Dette er en tjeneste som kommunene har ansvar for, men der private leverandører bidrar til at kommunene kan oppfylle sin plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.

– Under Stoltenberg-regjeringene økte andelen barn i privateide barnehager kraftig. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre barnehageløftet og innføre rett til barnehageplass så raskt uten bidraget fra de private barnehagene, svarer Jensen.

Finansieringen av private barnehager er regulert i barnehageloven § 14 og forskrift om tilskudd til private barnehager. Jensen påpeker at godkjente private barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager når det gjelder offentlige tilskudd og at barnehageeier har mulighet til å ta ut utbytte av barnehagedriften, samtidig som det finnes begrensinger i lovverket. Barnehageeier er gitt muligheten til å ha et rimelig årsresultat. I tillegg må nærmere angitte vilkår være oppfylt for at eierne kan ta ut utbytte.

Må overholde regelverket

– Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 18,6 milliarder kroner av offentlige midler på barnehageområdet gikk til private barnehager i 2015. Av det samlede årsresultatet for private barnehager ble 192 millioner kroner, eller 1,03 prosent, utbetalt som utbytte til eierne. I årene fra 2011 til 2015 har utbyttet variert mellom 0,9 prosent og 1,34 prosent av de offentlige midlene til private barnehager, informerer Jensen og legger til at barnehageregelverket har bestemmelser som skal regulere kvaliteten på tilbudet.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Herunder har regelverket bestemmelser som skal sikre likeverdig kvalitet i det private og det offentlige tilbudet, og som gir klare reaksjonsvirkemidler dersom regelverket ikke overholdes.

Det er kommunen som fører tilsyn med de private barnehagenes bruk av tilskuddet.

Powered by Labrador CMS