Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre danner regjering.
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre danner regjering.

Dette sier den nye regjeringen om barnehage

Den nye blågrønne regjeringen vil blant annet jobbe for et mer forutsigbart opptakssystem, styrke språkopplæringen i barnehagene og sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2. januar har Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet sittet i regjeringsforhandlinger på Jeløya i Østfold. Nå er partiene enige om å danne regjering.

Under en pressekonferanse søndag presenterte Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) den politiske plattformen som skal ligge til grunn for den nye blågrønne regjeringen.

– Vi har hatt gode diskusjoner. Det har vært litt temperatur noen ganger, men for det meste har stemningen vært god, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen, ifølge NRK.

Bemanningsnorm og styrket språkopplæring

«Regjeringen ønsker et mangfoldig barnehagetilbud, og vil legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage.» heter det blant annet i Jeløya-plattformen.

På barnehageområdet vil den nye regjeringen:

 • Følge opp kompetansestrategien for økt kvalitet i barnehagene.
 • Sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom en ansvarlig bemanningsnorm, og øke andelen pedagoger.
 • Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
 • Sikre et mer forutsigbart opptakssystem.
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Vektlegge trening i sosial kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.
 • Legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage.
 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
 • Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
 • Evaluere dagens tilsynsordning for barnehagene.
 • Videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.
 • Styrke samarbeid mellom foreldre, barnehage, skole og eventuelt skolefritidsordning for å gi elevene en bedre skolestart.
 • Videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt.
 • Tilby gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak.
 • Vurdere hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt.
 • Forby bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehage og undervisningssituasjoner.

Det vil enda ta noen dager før statsrådkabalen er lagt, inkludert avklaring om hvem som skal lede Kunnskapsdepartementet i den nye regjeringen.

Les hele regjeringsplattformen her.

– Viktige satsinger

– Regjeringsplattformen inneholder mange og viktige satsinger på barnehageområdet som vi forventer at de tre partiene kommer til å følge opp. Samtidig er dette kjent politikk, noe som gjøre det forutsigbart for kommunene og de mange private barnehageeierne som skal bidra til å utvikle barnehagetilbudet også i årene som kommer, sier administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen til PBL.no.

Han merker seg blant annet at regjeringen vil sikre en mangfoldig eierstruktur, videreføre likebehandlingen av private og kommunale barnehager og evaluere dagens tilsynsordning.

– Jeg opplever at partiene med dette signaliserer at de først og fremst er opptatt av at barnehagene skal være gode for barna, foreldrene og de ansatte. Hvis de lykkes med å få på plass et mer forutsigbart opptakssystem og gjennomfører en skikkelig evaluering av tilsynet, kan det bidra til å gjøre sektoren enda bedre og sikre at barnehagene har nødvendig tillit også i fremtiden, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS