Eirik Lae Solberg (H), Magnus Birkelund (Frp), Anne Lindboe (H), Hallstein Bjercke (V) og Øyvind Håbrekke (KrF).
Eirik Lae Solberg (H), Magnus Birkelund (Frp), Anne Lindboe (H), Hallstein Bjercke (V) og Øyvind Håbrekke (KrF).

Anne Lindboe blir ordfører, og dette skal skje med barnehagene

I den nye byrådsplattformen skriver Høyre og Venstre at Oslo skal bli Norges beste by å vokse opp i. Ni punkter på gjennomføringslisten er viet barnehagefeltet.

Publisert Sist oppdatert

 – Det er med stor spenning, ydmykhet, glede og alvor at jeg snart skal bli Oslos neste ordfører, sa tidligere PBL-leder Anne Lindboe (H) da avtalen mellom fire partiene på borgerlig side ble lagt fram tirsdag morgen.

Med det ble det endelig klart at Høyre og Venstre danner mindretallsbyråd, og sikrer flertall i bystyret takket være støtten fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

– Tydelig politisk skifte

Samarbeidsavtalen som er inngått, inneholder noen avsnitt som beskriver rammer og overordnet retning, samt 36 mer konkrete punkter hvor den overstyrer byrådsplattformen som ble lagt fram senere samme dag.

Blant det alle de fire borgerlige partiene er enige om, er at «Alle innbyggere skal ha frihet til å velge tjenester fra private, ideelle og offentlige aktører – uavhengig av privatøkonomi.

– Bare med denne formuleringen så mener jeg vi viser et tydelig politisk skifte i Oslo de neste årene, sa Frps Magnus Birkelund på pressekonferansen tirsdag morgen.

Med til beskrivelsen hører også at «Tjenestene skal være likeverdige, med tilstrekkelig kapasitet, og levere høy kvalitet».

På denne første pressekonferansen ble det dessuten bekreftet at Frps Julianne Ofstad blir varaordfører.

Men dagen var ennå ung.

Barn og unges oppvekst

Tirsdag ettermiddag la også Høyre og Venstre fram sin blågrønne byrådsplattform. Den har fått navnet Hammersborgerklæringen, og gir en detaljert oversikt over politiske prioriteringer som skal ligge til grunn for kommende byrådsperiode.

– Vår felles plattform slår fast at barn og unges oppvekst og fremtid er det viktigste vi vil jobbe med, og kan jobbe med, sa blivende byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) da han presenterte den.

– Målet vårt er at Oslo skal være Norges beste by å vokse opp i. Trygge lokalmiljøer og et godt og mangfoldig barnehagetilbud, tilgjengelige fritidsaktiviteter for alle og ikke minst, den beste skolen.

– Hammersborgerklæringen tar byen i en grønnere og mer liberal retning, sa Venstres Hallstein Bjercke, etter å ha tilbakelagt mange uker med forhandlinger.

Solberg understreket at det er best mulig kvalitet for innbyggerne, ikke hvem som utfører tjenestene, som nå blir avgjørende:

– Vi vil også fjerne forbudet mot nye private barnehager, og sørge for likebehandling av kommunale og private barnehager.

Her er hva byrådsplattformen sier om barnehage:

«Et godt og mangfoldig barnehagetilbud

En trygg og god barnehage er viktig for at alle barn skal oppleve trivsel, tilhørighet og mestring og for å utjevne sosiale forskjeller. Oslos barnehager skal være de beste og stimulere til lek, læring, omsorg og utforsking. Det viktigste for å sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet er kompetanse hos de ansatte, god ledelse og tilstrekkelig bemanning.

For byrådet er det kvaliteten som er viktig, ikke hvem som driver eller eier barnehagene. Byrådet ønsker et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge det tilbudet som passer best for sine barn.

Byrådet vil:

  • arbeide for at flere barn skal få tilbud om barnehageplass når de fyller ett år, uansett når på året de er født
  • oppheve forbudet mot etablering av private barnehager og likebehandle barnehagene
  • at alle kommunale og private barnehager skal ha nok kompetente ansatte, barnehageledere og vikarer
  • arbeide for at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere
  • sørge for at makstaket for kostøret ligger på et nivå som gjør at alle barnehager kan tilby variert, sunn og næringsrik mat samt vurdere behovet for flere kjøkkenassistenter
  • legge til rette for systematisk observasjon et år i forkant av skolestart i barnehager med behov for det, i samarbeid med et sterkt fagmiljø som også veileder om tiltak ved behov
  • styrke samarbeidet mellom skoler og barnehager for å sikre en god overgang til skolen
  • ruste opp barnehagebygg, uteareal og lekeapparater
  • at flere familier skal få gratis kjernetid i barnehagen, ved å øke inntektsgrensen»

Forhandlingene om Hammersborgerklæringen har blitt ført av Eirik Lae Solberg (H), Anne Lindboe (H), James Stove Lorentzen (H), Hallstein Bjercke (V), Marit Kristine Vea (V) og Grunde Almeland (V).

Powered by Labrador CMS