Vibeke Mæhlum er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og holder Naturpilotkurs. Målet til naturpilotene er å bidra til at barna i barnehagen skal få gode opplevelser ute i naturen.
Vibeke Mæhlum er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og holder Naturpilotkurs. Målet til naturpilotene er å bidra til at barna i barnehagen skal få gode opplevelser ute i naturen.

– Gå på flere turer i turen!

– Når man er kommet frem til turmålet kan en voksen for eksempel ta med seg noen få barn og dra på en liten oppdagelsestur, en tur i turen, oppfordrer Vibeke Mæhlum som holder Naturpilotkurs. Se flere tips nederst i saken!

Publisert

Hvordan legge til rette for gode turopplevelser for barn i barnehagen?

Dette var et av temaene da prosjektleder Vibeke Mæhlum i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager nylig holdt Naturpilotkurs for de ansatte i Ragnas Hage på Torshov i Oslo.

– Er det barn som trenger ekstra motivasjon en dag, kan et tips være å utnevne barnet til turleder, og la det få gå først i turfølget. Eller kanskje barnet kan få et ekstra ansvar, for eksempel få bære noe av utstyret i sekken sin? Dette kan være ting som kan bidra til å motivere barnet for turen, sier Mæhlum.

Gjengen fra Ragnas hage satte pris på å få tips fra Vibeke Mæhlum i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.
Gjengen fra Ragnas hage satte pris på å få tips fra Vibeke Mæhlum i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Hun råder også barnehageansatte til å tenke ut fra motivasjon og modning, og ikke alder, når man skal gjøre tilpasninger slik at turen blir en god opplevelse for alle.

– Noen ganger kan de eldre barna ha et behov for å være sammen med de aller yngste, som ofte går på kortere turer. Da kan man kanskje la dem få være med på én eller flere turer med de yngste for å tilpasse ut fra hva som er best for barnet, sier Mæhlum.

Se flere tips fra Mæhlum nederst i saken.

Samarbeider på tvers av avdelinger

Om Naturpilotene:

  • Naturpilotene ble startet i 2015 som et prosjekt i forbindelse med Friluftslivets år.
  • Gjennom hele 2015 arrangerte PBL (Private Barnehagers Landsforbund) dagskurset «Naturpilotene – med barnehagen på tur i nærmarka» for private og kommunale barnehager i hele landet. I løpet av året deltok over 2000 barnehageansatte på dagskurset. I 2016 ble det bestemt at prosjektet skulle videreutvikles i samarbeid med Norsk Friluftsliv. Prosjektet ble da overført til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.
  • Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager holder naturpilotkurs for barnehageansatte der målet er å utdanne naturpiloter i barnehagene. Disse skal være inspiratorer for å få kolleger, barn og foreldre til å bli enda flinkere til å bruke nærområdet til små og store turer.
  • Målet til naturpilotene er at barna i barnehagen skal få gode opplevelser ute i naturen. Å gi barn erfaring med å bruke naturen som arena for lek, læring, omsorg og danning. Gode opplevelser som barn, kan danne et godt grunnlag for senere tid.

(Kilde: nkbf.no)

Gjennom Naturpilotkursene ønsker Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager å inspirere barnehagene til å bli enda flinkere til å bruke nærområdet til de små og store turene.

– Det nære er mange ganger det beste. Bruker en området en har i nærheten har en mange ganger også mulighet til å ta flere turer, sier Mæhlum.

I Ragnas Hage pakker barn og voksne ofte tursekkene og går ut for å utforske naturen og nærmiljøet, opplyser daglig leder Linda D. Fraurud.

– Vi har blant annet et turkonsept som heter «Tur på tvers». Det er et samarbeidsprosjekt mellom de tre storbarnsavdelingene våre. Da drar én voksen og fire barn fra hver avdeling på tur sammen, tre onsdager etter hverandre. Deretter er det en ny gruppe barn som er på tur sammen tre onsdager på rad. Dette rullerer gjennom hele året. Vi har også en miniversjon av Tur på tvers på småbarnsavdelingene våre.

Dette gjør de for å knytte vennskap på tvers av avdelingene, forteller Fraurud.

– Barna blir bedre kjent med hverandre og finner hverandre kanskje også i uteleken i barnehagen. De voksne som drar på tur sammen hver uke blir også bedre kjent og det er positivt for arbeidsmiljøet, sier hun.

Fokus på voksenrollen ute

Under kurset fikk de ansatte i Ragnas Hage flere tips til enkle aktiviteter man kan gjøre på tur eller på barnehagens uteområde, som for eksempel å gå på fargejakt. Deltakerne ble også utfordret til å legge til rette for aktiviteter med kopper og pinner, og aktiviteter ved å bruke tau og halsvarmere som utgangspunkt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

De ansatte i Ragnas Hage ble utfordret til å finne på ulike aktiviteter med blant annet tau og halsvarmere og kopper.
De ansatte i Ragnas Hage ble utfordret til å finne på ulike aktiviteter med blant annet tau og halsvarmere og kopper.

Fraurud var glad for å få tips til aktiviteter som kan gjøres både på tur og ute i barnehagen.

– Vi har natur og nærmiljø som hovedsatsingsområde, og det er alltid bra å få litt faglig påfyll og inspirasjon. Akkurat nå har vi ekstra fokus på voksenrollen ute og vi ser at vi er veldig flinke og kreative på tur, men ikke like gode til å utnytte de mulighetene vi har på vårt eget uteområde i barnehagen, sier hun.

Daglig leder Linda D. Fraurud (venstre) og kollegene er på fargejakt etter røde gjenstander.
Daglig leder Linda D. Fraurud (venstre) og kollegene er på fargejakt etter røde gjenstander.

– Det er kanskje lettere å slippe ned garden når man er på barnehagens uteområde og tenke at det er så mye der som kan aktivisere barna, slik at rollen vår som voksen blir litt annerledes enn når vi er på tur. Man må tenke at man også skal forberede seg litt til utetiden ­– at man har noen ideer om hvordan dra i gang en morsom lek ute som kanskje er litt overraskende. Gjøre noe som er inspirerende for både barn og voksne, sier den daglige lederen.

Ikke alle synes utetiden i barnehagen er like morsom, påpeker hun.

– Det handler om å gi opplevelser og muligheter til alle barn, og fange opp dem som egentlig ikke leker så mye i utetiden, men som er mest interessert i å gjøre ting inne. Man må hjelpe disse barna, veilede dem og finne på noe sammen med dem som gjør at de synes det blir spennende å gå ut, avslutter Fraurud.

Her er flere tips fra Vibeke Mæhlum i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager:

1. Må alle gå samtidig?

Påkledning før en tur kan ta sin tid og enkelte barn er raskere ferdig enn andre. Mæhlum oppfordrer derfor barnehageansatte til å reflektere over om det må være slik at hele barnegruppa går samlet?

– Må de som er tidlig ferdig med å kle på seg stå og vente ved porten til alle er klare? Eller kan de første som er ferdig få gå først sammen med en voksen, og så kommer de andre etter? spør Mæhlum.

2. Tur i turen

Ute på tur er det mye spennende å utforske. Mæhlum foreslår derfor at man noen ganger kan dele seg opp i mindre grupper og gå på «tur i turen».

– Når man er kommet frem til turmålet kan én voksen for eksempel ta med seg noen få barn og dra på en liten oppdagelsestur, en tur i turen. Alle må ikke nødvendigvis gjøre det samme hele tiden når dere er på tur, sier Mæhlum.

3. Bruk av vogn

Mæhlum oppfordrer også barnehageansatte til å reflekter over bruk av vogn på tur med de yngste barna.

– Trenger man egentlig vogn på turen og hva er i så fall begrunnelsen for å bruke vogna? Har dere et turmål i nærheten som dere like gjerne kan gå til og ikke bruke vogn? Reflekter over hva som er målet med å dra på tur. Og se på hvordan dere legger til rette for at barn er i aktivitet og får utfordre seg motorisk og være i bevegelse, sier Mæhlum.

4. Evaluer turen

Var det noe på turen som fungerte veldig bra eller som ikke fungerte i det hele tatt?

– Var ikke turen bra? Reflekter over hva dette kan skyldes. Snakk også med barna om hva de syntes om turen. Vi må gå igjennom rutinene våre og lære av det som funker og det som ikke funker, råder Mæhlum.

Powered by Labrador CMS