Vennskap i barnehagen er et viktig fokusområde for å forebygge mobbing.
Vennskap i barnehagen er et viktig fokusområde for å forebygge mobbing.

– Barn ønsker å være i aktivitet!

Selv korte turer er viktig for barna, skriver Hilde Østbø i Inped.

Publisert Sist oppdatert

Barn ønsker å være i aktivitet, kjenne samhørighet og trygghet. De ønsker å prøve noe nytt, oppleve å lykkes og få utfordringer.

De trenger hjelp og oppmuntring, og å bli akseptert av voksne og barn rundt seg. Barn må få lov til å vise oppfinnsomhet, få bestemme noe selv og bli rettferdig behandlet.

De trenger å oppleve utvikling og læring! Lek og især bevegelseslek spiller en sentral rolle i barnets totale personlighetsutvikling.

En god fysisk og motorisk utvikling virker positivt inn på barnets sosiale og mentale utvikling. Barnets handlinger og atferd er av fysisk og motorisk art, og dets følelser av å lykkes eller mislykkes er i en grad avhengig av den fysiske kompetansen.

Vi må derfor tilrettelegge læringssituasjonen og gi barna følelsen av å lykkes. For at barnas selvtillit skal bli stryket er det viktig at oppgaven blir gitt på en slik måte at alle har muligheter for å finne løsninger innenfor oppgavens ramme. Dette må skje ut fra de forutsetninger og muligheter som barna har.

Motivasjon

Motivasjon er viktig. Det er drivkraften bak våre handlinger. Vi har en indre motivasjon innebygd. Hvordan kan vi voksne motivere?

Det er viktig å tenke på hvordan og hva vi tilrettelegger, om vi er trygge voksne for barna, gode rollemodeller og hvordan vi fremstår som et stillas for barnas utforskertrang.

Å gå langsomt er viktig

Voksne har ofte lett for å haste avgårde mot et mål for turen.  Da vil både barn og voksne gå glipp av øyeblikkets opplevelser som luktesansen, synssansen, følesansen og høresansen vil kunne gi oss.

 Vi må gi rom for barnas nysgjerrighet og evne til å oppdage detaljer langs stien. Man må huske på at et barn ser mye bedre det som finnes på bakken enn det de voksne gjør. Vi bombarderes med sanseinntrykk som forsterker naturopplevelsene hvis vi selv og barna får muligheten til å ta det inn over seg.

Derfor må vi som gode rollemodeller være bevisst i å oppfordre dem til å bruke alle sansene når man er ute i naturen.  Tenk for noen fantastiske naturopplevelser, gode samtaler, sosiale opplevelser og motoriske utfordringer dette vil skape!

 Barna vil ut fra seg selv og på våres oppfordring få tid og mulighet til å undersøke og undre seg over naturopplevelsene vi får, selv om det bare er et par meter inn i skogen!

Powered by Labrador CMS