Nord Universitet har publisert de første resultatene av barnehageundersøkelsen de har gjennomført.
Nord Universitet har publisert de første resultatene av barnehageundersøkelsen de har gjennomført.

Prioritering av smittevern kan gå utover de mest sårbare

Hvis smittevern blir viktigere enn det faglige innholdet i barnehagene, kan det gå ut over de mest sårbare. Det viser de foreløpige resultatene av Nord Universitets barnehageundersøkelse i Nordland og nordre Trøndelag.

Publisert

Undersøkelsen gikk ut til 357 barnehager i fylkene, og det er kommet inn 217 svar, fra styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter, skriver universitetet på sine nettsider.

– Det har gitt oss et svært godt bilde av hva som har skjedd i barnehagene under pandemien så langt, sier førstelektor Kristin Anne Østrem Fløtten til nord.no

Påvirket

Av svarene framgår det at smittevern i stor grad har påvirket:

  • Foreldresamarbeid i det daglige
  • Barns medvirkning i barnehagehverdagen
  • Oppfølging av barn i sårbare livssituasjoner
  • Relasjonene mellom barna og mellom barna og de voksne

Enkelte som har besvart undersøkelsen beskriver hvor vanskelig det kan være å ivareta smittevern overfor barna, samtidig som de skulle gi nærhet. Dette har gått mest utover de som har trengt det mest, nemlig de sårbare barna, uansett alder.

Positivt

På den positive siden oppgir mange at barna har likt å være samlet i små grupper, noe de var tvunget til av smittevernårsaker.

Det innebar at barna nå har fått bare en voksen å forholde seg til, også det positivt, er tilbakemeldinga. Samtidig har det blitt mer ro og mindre konflikt med små grupper.

Den ferdige undersøkelsen er ventet å være klar til sommeren. Nå gjenstår det intervju med rundt 60 personer, hvor forskerne ønsker å gå i dybden på svarene som til nå har kommet inn.

Powered by Labrador CMS