– Styrking av dette forskningsfeltet og bidrag til god praksis er viktig for å kunne gi alle barn et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud i barnehager og skoler, uavhengig av barnas forutsetninger og behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)
– Styrking av dette forskningsfeltet og bidrag til god praksis er viktig for å kunne gi alle barn et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud i barnehager og skoler, uavhengig av barnas forutsetninger og behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)

Oppretter nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkludering

Etableringen av senteret vil starte høsten 2021.

Publisert Sist oppdatert

Det er Universitetet i Oslo (UiO) som i samarbeid med flere andre universiteter, har fått oppgaven med å etablere et nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målet er å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

– Styrking av dette forskningsfeltet og bidrag til god praksis er viktig for å kunne gi alle barn et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud i barnehager og skoler, uavhengig av barnas forutsetninger og behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Forskningsrådet har stått for utlysningen av senteret. Det er Institutt for spesialpedagogikk ved UiO som blir vertsinstitusjon.

– Vi i gruppen er svært glade for å ha nådd opp i konkurransen om dette senteret, og ser frem til å gjøre forskning av høy kvalitet som direkte kan bidra til å utvikle et bedre opplæringstilbud til barn som har behov for ekstra støtte. En styrke ved senteret er også at det involverer universiteter fra hele landet og dermed kan bidra til kunnskap som kan gi et mer enhetlig nasjonalt støttesystem, sier professor Monica Melby-Lervåg som skal lede senteret.

Det nye senteret skal gi et forskningsbasert grunnlag for å forbedre og tilrettelegge for barns læring, trivsel og motivasjon i praksis, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen. Samarbeidspartnere i senteret er Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet og Universitetet i Stavanger.

– Senteret skal lede an i en nasjonal innsats for å heve kvaliteten på spesialpedagogisk forskning, både når det gjelder små og sårbare grupper og mer generelle spesialpedagogiske problemstillinger, sier Melby.

Powered by Labrador CMS