Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen.
Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen.

- Må få trene språk der de er

Gutter kan få 250 timer mindre språk enn jenter i løpet av barnehageårene.

Publisert Sist oppdatert

En studie fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger kan tyde på at gutter trener mindre på språk i barnehagen, enn jentene. Studien fra Lesesenteret viser at språkaktiviteter fenger jentene i barnehagen mer enn guttene. Denne forskjellen kan gi jentene et fortrinn når de senere skal lære å lese.

Guttene kan derfor få mindre språklig stimulering og møte skolen med dårligere forutsetninger enn jentene.

- Gutter på to og et halvt år skårer litt dårligere på å delta og vise interesse for rim, regler og sangleker. Når barna kan velge hva de skal gjøre, velger mange gutter bort de språkfremmende aktivitetene, sier doktorgradsstipendiat Elisabeth Stangeland ved Lesesenteret til Tønsberg Blad.

Studien «Voksnes ansvar» følger over 1.000 barnehagebarn i kommunale og private barnehager. Det er barnehagepersonalet som observerer barna og rapporterer inn. Hvis jenter får 15 minutter mer språktrening enn gutter hver dag, vil det på sikt gi 50 timer ekstra i året, eller 250 timer mer språk til jentene i løpet av barnehagetiden.

- Akkurat det er et tenkt eksempel. Men det sier noe om hva denne forskjellen kan utgjøre på sikt, sier hun. Stangeland understreker at det er de voksnes ansvar å gjøre det attraktivt med språkfremmende aktiviteter, både for guttene og jentene. Det går an å ta med seg boka ut i skogen, eller opp i tre, hvis det er det som skal til. Det er vårt ansvar å fenge både gutter og jenter. Vi må møte gutta på deres arena, sier Stangeland.

- Dersom disse kjønnsforskjellene vedvarer, kan vi tenke oss at jentene får et forsprang, og at gutter og jenter derfor møter første skoledag med forskjellig utgangspunkt, påpeker Stangeland.

Les mer om studien på Lesesenteret.no.

Powered by Labrador CMS