Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Skal forske på det nordiske barnet

Hva er nordisk barndom og hvordan påvirkes den av det nye institusjonelle landskapet og digitale teknologier? Det skal forskere ved Universitetet i Oslo finne svar på.

Publisert Sist oppdatert

«Living the Nordic Model» er Universitetet i Oslo, avdeling Norden sitt nye forskningsprosjekt og Elisabeth Staksrud skal lede prosjektet.

Hvordan skapes nordiske borgere og hvordan kan vi gjennom studier av dagliglivet problematisere og forstå den nordiske modellen? Hva er nordisk barndom og hvordan påvirkes den av det nye institusjonelle landskapet og digitale teknologier?

Dette er noen av spørsmålene forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon, Institutt for pedagogikk, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie, Psykologisk institutt og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning søker svar på i det nye UiO: Norden-prosjektet "Living the Nordic model" som starter opp i januar 2018.

I prosjektet tas det utgangspunkt i at den såkalte nordiske modellen på en og same tid blir utfordret av samfunnsutviklingen, samtidig som den blir oppfattet som attraktiv og forbilledlig for omgivelsene.

Oppdragelse og sosialisering av barn er prosjektets utgangspunkt nettopp fordi nøkkelen for å forstå samfunnets normative mål og grunnleggende verdier uttrykkes gjennom måten vi oppdrar og former barna på.  Strategi for og organisering av oppveksten av "det nordiske barnet" blir derfor et springende punkt.

Ved hjelp av sammenligning søker forskergruppen å forstå historiske forhold, nåtidens utfordringer og ikke minst fremtiden til den nordiske modellen. Hvordan påvirkes de tradisjonelle nordiske verdiene vi forbinder med oppvekst og velferdsstatens institusjoner i oppveksten av globalisering, migrasjon, økonomiske forskjeller og digitalisering?

Det kom totalt fire søknader om å bli ny forskergruppe ved UiO: Norden.

Powered by Labrador CMS