Forskningsprosjektet SpedAims Hjertespråk skal se på hvordan vi kan støtte samiskspråklige barns språklige, faglige og sosiale lærings- og utviklings-muligheter, skriver de som står bak.
Forskningsprosjektet SpedAims Hjertespråk skal se på hvordan vi kan støtte samiskspråklige barns språklige, faglige og sosiale lærings- og utviklings-muligheter, skriver de som står bak.

Forskere vil følge 200 samiske barn gjennom oppveksten

Forskning på små barns utvikling og læring har til nå ikke inkludert samiskspråklige barn. Det vil forskere ved fem norske universiteter gjøre noe med. Barn født i 2019 og 2020 inviteres til å delta.

Publisert Sist oppdatert

– Forskningen i SpedAims Hjertespråk kan være med å styrke samiskspråklige barns pedagogiske tilbud, sier Lisbeth Eira, direktør i Avdeling for oppvekst og opplæring i Sametinget, i en pressemelding.

Aldri vært gjort før

Prosjektet ledes fra Nord universitet, og tar sikte på å kaste lys over språkutviklingen og den pedagogiske støtten til samiskspråklige barn i Norge.

– Gjennom tidligere forskning vet vi en del om barns læring og språkutvikling, men utvikling av samiskspråklig kompetanse skjer under svært ulike betingelser som vi trenger å forstå. Studien vår er unik fordi den undersøker læring og språkutvikling hos en stor gruppe barn som blir fulgt over mange år, fra barnehagealder til og med femteklasse. Det er gjort få studier i norsk sammenheng som har fulgt barn over tid, og det er ikke gjort lignende studier på språkutvikling hos samiske barn, forteller Katrin Olsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Nord universitet i samme pressemelding.

Arbeidet ledes av Kathrin Olsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Nord universitet.
Arbeidet ledes av Kathrin Olsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Nord universitet.

– Studien vil få et stort datagrunnlag for å si noe om hva som påvirker læringsforløpet hos samiske barn, og studien vil også synliggjøre samisk språk og utdanning.

Nytt liv til språkene

Ifølge Olsen vil studien gi kunnskap som kan støtte revitaliseringen av nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk språk.

– Alle de samiske språkene er truet, og vi har sett gjennom lengre og lengre tid at færre bruker samisk som førstespråk, noe som gjenspeiles gjennom frafall fra samisk opplæring. Vi ser også at stadig flere foreldre ønsker et samiskspråklig tilbud i barnehagen til sine barn, og at stadig flere går i samiske barnehager eller avdelinger, sier hun.

Derfor er det viktig å få mer kunnskap om samiske barns læring og utvikling i barnehage og skole, mener Olsen.

Fakta om SpedAims Hjertespråk

  • Undersøker hvordan man kan støtte samiskspråklige barns språklige, faglige og sosiale lærings- og utviklingsmuligheter.
  • Samarbeid mellom SpedAims og kommuner med samiskspråklige barn over hele landet.
  • Finansiert av Norges forskningsråd og alle partnerinstitusjonene.

Hun leder arbeidet, mens det er det nasjonale forskningssenteret SpedAims (Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering) som står bak.

Trenger flere deltakere

Prosjektet er en longitudinell studie, noe som betyr at forskere ønsker å følge en stor gruppe barn over en lengre periode. 

I første rekke ber forskerne om samtykke til å følge barna fra de er fire år gamle og over en periode på ti år. Studien tar sikte på å rekruttere rundt 200 barn til å delta, og nå ønsker altså forskerne å komme i kontakt med flere foreldre til barn født i 2019 eller 2020.

– Jo flere deltakere vi har, desto sterkere og bedre blir studien, sier Olsen.

For noen småbarnsforeldre kan det høres skummelt og alvorlig ut å være med i et forskningsprosjekt, men forskerne i SpedAims legger stor vekt på at kravene til de som deltar ikke er spesielt omfattende.

– En gang i året kommer en skolert forskningsassistent på besøk i barnehagen, og etter hvert skolen, for å gjøre noen kartlegginger sammen med barnet. Det varer i underkant av en time og består av lekpregede og motiverende oppgaver på nettbrett. For foreldre og barnehagelærere, og etter hvert lærere, innebærer deltakelsen at de svarer på en spørreundersøkelse en gang i året, sier Olsen.

Har store forventninger

Lisbeth Eira, direktør i Avdeling for oppvekst og opplæring i Sametinget.
Lisbeth Eira, direktør i Avdeling for oppvekst og opplæring i Sametinget.

- I dag er det stor mangel på samisk forskning, og vi vet at de som ikke blir nevnt, de blir ofte glemt. Forskningen i SpedAims Hjertespråk kan være med å styrke samiskspråklige barns pedagogiske tilbud, og jeg håper at studien kan gi resultater som kan hjelpe barnehagene med å styrke barns språkutvikling, faglige utvikling og sosiale utvikling, sier Lisbeth Eira ved Sametinget.

 Hun har store forventninger til forskningen i prosjektet.

- Dette prosjektet fokuserer på de mest sårbare samisktalende barna, og jeg håper resultatene kan bidra til å gi et godt spesialpedagogisk tilbud, tidlig i barnehagen. Forskningen kan også være med på å synliggjøre samiske barns rettigheter, rettigheter som de allerede har i dag, men som ikke blir oppfylt, sier Eira.

Barnehage.no har tidligere omtalt prosjektet SpedAims Kohort, som tar sikte på å følge 1250 fireåringer gjennom barnehage, grunnskole og de to første årene av videregående skole – og kartlegge lesing, skriving, matematikk og sosial utvikling.

Mer info om SpedAims Hjertespråk fins her, på nettsidene til Universitetet i Oslo.

Foruten Nord og Oslo er universitetene i Stavanger, Bergen og Agder samarbeidspartnere i SpedAims.

Powered by Labrador CMS