Barnas Musikkteater har mottatt 200 000 kroner i FOU-midler til forskningsprosjektet «Livsmestring i barnehagen».

Barnas Musikkteater får 200.000 kroner til forskningsprosjekt om musikk og livsmestring

Prosjektet skal undersøke om, og hvordan, barns livsmestring kan forbedres ved hjelp av profesjonelle og tverrfaglige kunstuttrykk i barnehagen gjennom konsertforestillinger og gjennom e-læringsprogrammet «Sang og musikk i barnehagen».

Publisert

Barnas Musikkteater har mottatt 200 000 kroner i FoU-midler til forskningsprosjektet «Livsmestring i barnehagen». Midlene kommer fra Forskningsrådet via Forskningsmobilisering Agder, og prosjektet er et samarbeid med en selvstendig forsker og Universitetet i Agder, opplyser teateret i en pressemelding.

Prosjektet skal undersøke om, og hvordan, barns livsmestring kan forbedres ved hjelp av profesjonelle og tverrfaglige kunstuttrykk i barnehagen gjennom konsertforestillinger og gjennom e-læringsprogrammet «Sang og musikk i barnehagen».

– Målet med prosjektet er å undersøke effekten av, og dermed forbedringspotensialet som ligger i kurs og e-læring for de ansatte, sier Sonia Loinsworth, daglig leder i Barnas musikkteater i pressemeldingen.

Det skal forskes på nytten av å benytte et e-læringsprogram gitt av en profesjonell kunstner, vurdert i relasjon til barns livsmestring. E-læringsprogrammet «Sang og musikk i barnehagen» er et pedagogisk musikkprogram for de voksne i barnehagen utviklet av Barnas Musikkteater, med mål om å styrke sangstunden med barna. Forskningsprosjektet søker å avdekke hvilke utfordringer de ansatte møter når de tar i bruk selve programmet og hva de lærer, og skal undersøke og avdekke hvilken effekt det har, opplyser Barnas Musikkteater i pressemeldingen.

Prosjektet settes i gang i januar 2020, og resultatene vil foreligge neste sommer.

Om Barna Musikkteater: 

Barnas Musikkteater produserer konserter, teater- og balansekunstforestillinger for barnehagebarn. Dette barnehageåret spiller de 500 forestillinger for 30 000 barnehagebarn i Norge.

Powered by Labrador CMS