Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter

Ny norsk studie finner sammenheng mellom toåringers motoriske og matematiske ferdigheter.

Publisert Sist oppdatert

Funnet vil gjøre det lettere for personalet i barnehagene å oppdage at barn kan trenge ekstra hjelp, skriver Universitetet i Stavanger på sine nettsider.

– Det vil være enklere for dem å identifisere de barna som kan være i en risikogruppe for å utvikle problemer med matematisk forståelse. Med denne kunnskapen kan personalet være tidlig ute med å gi den hjelp og støtte disse barna trenger også i matematikk, sier en av forskerne bak studien, Elin Reikerås, til uis.no.

Studien av sammenhengen mellom motoriske og matematiske ferdigheter er en del av Stavangerprosjektet, som følger 1000 barnehagebarn i Stavanger fra de er to til de er ti år.

Undersøkelsen baserer seg på observasjoner av barna da de var to år og ni måneder gamle.

I den motoriske delen av studien så forskerne blant annet på i hvilken grad barna mestret aktiviteter som å spise med skje og gaffel, kle på seg selv og kaste og ta imot en ball. Barna ble deretter delt inn i grupper utfra hvor gode motoriske ferdigheter de hadde: Svake, middels eller sterke.

Blant de matematiske ferdighetene forskerne så etter hos toåringene var hvorvidt de kunne vise med fingrene hvor gamle de var, sortere gjenstander for eksempel etter farge og størrelse, og om de ved hjelp av kroppen eller ord kunne vise forskjellen mellom liten og stor.

Forskerne fant at barna som viste gode motoriske ferdigheter var kommet lengst i sin matematiske utvikling, og at midtgruppen i motorikk også hadde middels gode ferdigheter innen matematikk.

– Avstanden innen matematikkferdigheter var stor mellom barna med de sterkeste og svakeste motoriske ferdighetene. De fleste av barna som var svake motorisk var så vidt i gang med sin matematikklæring. Vi kan ikke si noe om årsaksforhold, men det at nivået på matematiske ferdigheter kan avspeiles i motoriske ferdigheter er tydelig, sier Reikerås.

Forskeren påpeker at motoriske og matematiske ferdigheter er viktige for barnas videre utvikling og læring. Reikerås mener derfor det kan være lurt å følge ekstra godt med på barn med svake motoriske ferdigheter for å se om de også har svake matematiske ferdigheter.

Powered by Labrador CMS