Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, påpeker forsker Radel Gacumo.
Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, påpeker forsker Radel Gacumo.

– Viktig at barn ser seg selv i litteraturen

Et doktorgradsprosjekt skal undersøke om barn i norske barnehager og skoler har tilgang til bøker som viser ulike familieformer.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har inntrykk av at det er altfor få norske barnebøker generelt som viser en mangfoldig familiekomposisjon. Er dette også gjeldende i barnehagene og skolene? Jeg skal finne ut om det finnes litteratur knyttet til LHBT-tematikk i skolebibliotekene og barnehagenes bokhyller, og eventuelt hvilken litteratur elevene og barna har tilgang til om dette temaet, uttaler Radel Gacumo i en artikkel publisert på uis.no.

Han er doktorgradsstipendiat ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

– Hvorfor valgte du dette temaet for prosjektet ditt?

– Dette er noe jeg alltid har vært opptatt av – at mangfoldig litteratur kan berike barnas leseopplevelser.

– Som barn elsket jeg å lese, også bildebøker, og jeg ser verdien av og potensialet i å ha tilgang til variert litteratur for å hjelpe leseren til å bedre forstå seg selv og folk rundt seg, sier Gacumo til barnehage.no.

Greit at vi er forskjellige

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.

– Da må man sikre at barnehagebarn har tilgang til bøker som viser mangfoldet i samfunnet vårt, deriblant ulike familieformer, sier Gacumo.

Han peker på at barn som vokser opp med foreldre av samme kjønn kan få spørsmål fra kamerater i barnehagen eller i klassen om det å ha to mammaer eller pappaer. Å lese en bok som handler om dette, kan være en fin måte å ta opp temaet på, mener Gacumo.

Mangfold i barnelitteraturen er viktig for at barn skal forstå at folk er forskjellige og at det er helt greit, mener stipendiaten.

– Litteratur kan hjelpe barn til å sette seg inn i andre menneskers følelser og bedre forstå samfunnet de lever i.

I tillegg er det viktig at alle barn kan kjenne seg igjen i karakterer de leser om i bøker, påpeker han.

Slet med å finne bøker

Tall fra Bufdir viser at godt over 1 600 barn vokser opp med likekjønnede foreldre i Norge. Det gjenspeiles ikke i barnelitteraturen, skriver NRK.

Selv om det finnes eksempler på at familier med to mammaer eller pappaer er representert i norske barnebøker, for eksempel i bøkene om Brillebjørn, sier både Cappelen Damm og Gyldendal til samme nettsted at slike bøker er en mangelvare.

I januar fortalte Tale Tøstie og kona Kaja Slotnæs til NRK at de har slitt med å finne bøker som viser likekjønnede foreldre i en normal familiesituasjon. Det endte med at Tøstie laget sin egen barnebok.

– Dette er en fin måte å løse et problem på, men det er synd at noen familier ikke føler seg representert i barnelitteraturen, sier Radel Gacumo, som etterlyser mer representasjon av ulike familieformer i norske barnebøker.

Tre delstudier

Gacumo planlegger å gjennomføre tre delstudier i løpet av doktorgradsprosjektet sitt, og er allerede i gang med den første: En systematisk litteraturgjennomgang.

– Målet er å kartlegge eksisterende forskning på barnelitteratur som skildrer kjønnsmangfold og ulike familieformer, forteller han.

Videre vil han se på hvilke erfaringer barnehagelærere har med å lese bøker for barna om kjønn, identitet og familiemangfold.

– I denne delstudien planlegger jeg å intervjue barnehagelærere, andre ansatte og noen foreldre om bruk av denne typen bøker i barnehagen, sier stipendiaten.

Doktorgradsprosjektet til Gacumo er tilknyttet Sensory Books-prosjektet. Her undersøker forskere ved Læringsmiljøsenteret hvordan duftinntrykk påvirker barns lesing.

– I den tredje delstudien vil jeg se nærmere på barns og barnehagelæreres erfaringer med å lese multisensoriske bøker der for eksempel familier med likekjønnede foreldre er representert. Her planlegger jeg å observere lesestunder i noen barnehager og intervjue barnehagelærerne, forteller han.

Powered by Labrador CMS