Få ulykker: En fersk rapport viser at det skjer få ulykker i norske barnehager, men at de fleste barnehager opplever et økt sikkerhetspress. Enkelte barnehager har sågar innført forbud mot klatring i trær.
Få ulykker: En fersk rapport viser at det skjer få ulykker i norske barnehager, men at de fleste barnehager opplever et økt sikkerhetspress. Enkelte barnehager har sågar innført forbud mot klatring i trær.

Det er få barn som skader seg i barnehagen

Og de aller fleste skadene er så små at de ikke krever videre oppfølging.

Publisert Sist oppdatert

Dette viser en kartlegging av skader og ulykker i barnehager som Dronning Mauds Minne Høgskole har gjort for Utdanningsdirektoratet. Av landets om lag 6500 barnehager svarte 1693 på undersøkelsen.

I gjennomsnitt skader hvert tiende barn seg i løpet av et år i norske barnehager. Av disse skadene er 98 prosent små skader som de voksne i barnehagen enkelt kan håndtere med trøst og omsorg eller med enkel førstehjelp. To prosent av skadene krever omfattende medisinsk oppfølging av lege eller tannlege — og de tre alvorligste ulykkene som er rapportert inn er kraniebrudd etter henholdsvis to fallulykker og et sammenstøt.

– Det er lite alvorlig skader og det er ingen dødsfall som er rapportert i utvalget. Men det er en del plaster, som vi også ønsker det skal være i forbindelse med at barna får utfolde seg, sier Ellen Beate Sandsæter, prosjektleder for rapporten og førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne høgskole.

De fleste skader seg utendørs

Omlag 60 prosent av ulykkene som krever omfattende medisinsk behandling skjer utendørs og 83 prosent av disse skadene oppstår i forbindelse med fall. Fallene varierer fra å være fall fra trær til fall fra stoler og benker i 30 centimeters høyde.

Andre skadesituasjoner er sammenstøt, klemskader, at barnet har fått noe over seg, brannskader og slag.

Gutter har flere småskader enn jenter, men det er ingen kjønnsforskjeller for de mer alvorlige skadene. Det er heller ingen forskjeller i sannsynligheten for å skade seg mellom små og store barn.

Mener sikkerheten er god

Kartleggingen viser at 98 prosent av styrerne mener at sikkerheten er godt ivaretatt i barnehagen. Det er under en prosent av barnehagene som ikke gir noen form for opplæring i forebyggende arbeid.

I undersøkelsen svarer 98 prosent av styrerne at de har rutiner for registering og oppfølging av ulykker ved at de fører skadelogg eller skademeldingsskjema. Halvparten av styrerne evaluerer årlig rutinene for registrering og oppfølging av skader og ulykker. De resterende gjør dette sjeldnere eller etter en ulykke.

– Undersøkelsen viser at de aller fleste barnehager tar skadeforebygging veldig seriøst. De har gode rutiner og følger dem, sier Sandsæter.

Økt sikkerhetsfokus

Til tross for få ulykker i barnehagen, opplever de fleste et økt press om stadig mer sikkerhetsfokus i deres arbeid i barnehagen. De beskriver at dette gir utslag for hva de lar barna få lov til av lek og aktiviteter.

I noen barnehager har det resultert i at aktivitet i og ved vann ikke gjennomføres lenger — og at barn ikke får lov til å klatre i trær. Det er en utvikling som overrasker Sandsæter, og som samsvarer dårlig med at mange mener barn må få prøve seg i utfordrende og risikofylt lek for at de skal bli bedre til å håndtere risiko selv — og at dette er en viktig del av ulykkesforebyggende arbeid.

– Norge har stått i mot sikkerhetspresset, og barna har fått ta utfordringer, klatre i trær og ake fort. Jeg synes det er nedslående at et finnes barnehager som har forbud mot å klatre i trær, for det er så viktig for barnas utvikling. Vi må være oppmerksomme på hvordan vi lar sikkerhetspolitikken utvikle seg, oppfordrer Sandsæter.

Inntrykket hennes er at de fleste ulykker som skjer i barnehagen er svært vanskelig å gardere seg mot — og at der barna er aktive vil det skje ulykker. Men til tross for det er barnehagen et av de tryggeste stedene for barna å være.

– Det er ingen grunn til at foreldre skal være bekymret når de sender barna i barnehagen, sier hun.

Powered by Labrador CMS