Flyktige vennskap: Foreldre er opptatt av barna skal finne den rette vennen for seg, men pedagogikklærer Dag Nome ved Universitetet i Agder vil rette blikket mot de flyktige hit- og dit-relasjonene på småbarnsavdelingen. De er en naturlig del av samværsmåten barna har i seg.
Flyktige vennskap: Foreldre er opptatt av barna skal finne den rette vennen for seg, men pedagogikklærer Dag Nome ved Universitetet i Agder vil rette blikket mot de flyktige hit- og dit-relasjonene på småbarnsavdelingen. De er en naturlig del av samværsmåten barna har i seg.

Slik knytter de minste barna vennskap i barnehagen

Den voksne deltakelsen er utrolig viktig i barnas lek.

Publisert Sist oppdatert

– Hva er det som karakteriserer tidlige vennskapsrelasjoner blant de yngste barna? Og hvordan oppstår samspill mellom barn?

Det var to av spørsmålene phd-kandidat Dag Nome ved Universitetet i Agder ville undersøke i sitt bidrag til forskningsprosjektet «Hele barnet — hele løpet». Barnehagelæreren, som nå underviser i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen ved universitetet, har sett på hvordan relasjoner oppstår mellom de yngste barna i to barnehager — og forskningen er pågående.

– Hvordan er det å være den som aldri blir valgt og som faller utenfor fellesskapet? Å forstå mobbing i tidlig barndom handler om å forstå hvilke strategier barna tar i bruk for å posisjonere seg i gruppen, sa Nome da han presenterte forskningen sin på en konferanse arrangert av Foreldreutvalget for barnehager.

Han presenterte fire foreløpige funn fra forskningen som skaper inkluderende og trygt sosialt miljø på småbarnsavdelingene:

Vennskapenes betydning for de yngste barna
De minste barna knytter to ulike typer vennskap:
• Åpne, fleksible og flyktige vennskap som er knyttet til spontan deltakelse i samme aktivitet. Disse skaper sosial ro og inkludering — og bidrar til åpenhet i gruppen.
• Lukkede, stabile og varige vennskap som er knyttet til forhandlinger og bruk av sosiale strategier. Disse kan skape anspenthet, usikkerhet og uro.

– Spesielt foreldre er opptatt av barna skal finne den rette vennen for seg, men jeg vil rette blikket mot de flyktige hit- og dit-relasjonene. Det er en naturlig del av samværsmåten barna har i seg. Kanskje vi i større grad skal anerkjenne verdien av åpne og fleksible vennskapsrelasjoner, og la det flyte litt i barnehagen. Det gir mange og varierende sosiale erfaringer, sier Nome.

Leketøy hjelper barna til å komme inn i lek
• Den type leketøy som blir brukt i leken fungerer som inngangsbillett til å få delta i leken.
• Barna kommuniserer nonverbalt gjennom leketøyets bevegelser og gester.
• Det er ofte leketøyet som får barna i aktivitet, ikke omvendt.

– Barnehagen trenger ikke ha mange leketøy, men den må ha mange eksemplarer av de leketøyene den har — for eksempel små dyr. Det hjelper barna inn i leken, i og med at barna aldri vil slippe opp for inngangsbilletter, anbefaler Nome.

Sang og regler skaper kontakt i barnegruppen
• Voksnes spontane sang skaper en lyttende atmosfære for å dele opplevelser.
• Barna kan kommunisere gjennom bruk av rytmiske lyder — og det oppstår gjerne ekko i rommet.
• Lek har ulike rytmiske og melodiske ritualer, og disse skaper samhold i gruppen som leker sammen.

– Dersom man synger en beskjed i stedet for å rope den ut, så får det en helt annen effekt og gjør barna lyttende på en annen måte. Det har jeg også erfart fra egen praksis, hvor jeg utarbeidet sanger og fløytelyder til overgangssituasjoner. Om det er mer eller mindre estetisk, så er poenget at det blir rituelt og musisk, sier Nome.

De voksnes kropper skaper kontakt mellom barna
• Fanget til en voksen som leker er en port inn til lek med andre barn.
• Når voksne deltar i lek, åpnes leken for andre barn.
• Når to barn får emosjonell tilgang en voksne, får de også tilgang til hverandre.

– Det voksne nærværet er utrolig viktig i barnas lek, og vi må ta de voksnes betydning som tilgjengelige deltakere i barnas lek på alvor. Det er for eksempel ingen som avbryter en lektor som underviser en klasse i tysk for å si at det er telefon til vedkommende. Men det tillater vi i barnehagen, sier Nome.

LES OGSÅ: Voksne ser ikke barn som blir utestengt fra lek
LES OGSÅ: Det små barn frykter aller mest er å bli utestengt fra leken

Han skal tilbake i barnehagene igjen etter påske for å fortsette forskningen, men har allerede gjort seg noen tanker om hvilke konsekvenser funnene hans bør få for barnehagene:

– Vi må anerkjenne verdien av de fleksible vennskapsrelasjonene og betydningen av voksne som tilgjengelige deltakere i barnas lek. Det bør være et riktig utvalg av leketøy og musikalske virkemidler fungerer bra, sier Nome.

Powered by Labrador CMS