Barns utdanning starter i barnehagen.
Barns utdanning starter i barnehagen.

Inviterer til internasjonal konferanse om kvalitet i barnehagen

Jo høyere kvalitet i barnehagene, desto bedre for barnets psykiske helse, læring og utvikling.

Publisert Sist oppdatert

24. og 25. august er Nydalen i Oslo stedet å være for alle som brenner for kvalitet i barnehagen. Da inviterer RBUP Øst og Sør til en internasjonal barnehagekonferanse kalt «The early years – why quality of daycare matters», for forskere og pedagogiske ledere, psykologer og andre som jobber med småbarn.

Fokuset er kvalitet for de små

– Vi inviterer til forskningskonferanse om små barn i barnehage og kvaliteten på barnehagetilbudet. Internasjonale og nordiske forskere presenterer siste nytt fra forskningsfronten, skriver konsulent Monica Werner i RBUP Øst og Sør.

Dialogen må styrkes

De mener oppmerksomheten bør nå i sterkere grad rettes mot forebyggende effekter og kvaliteten i hverdagslivet i norske barnehager framfor dekningsgrad og ideologiske diskusjoner.

– Barnehagene er i en særstilling når det gjelder muligheter for å forebygge helseproblemer og fremme utvikling og læring. For å oppnå systematikk i dette arbeidet må forskere innen feltet samarbeide, og dialogen med barnehagemiljøene må styrkes, mener arrangørene av konferansen.

De har samlet et knippe internasjonale forelesere og inviterer også publikum til å bidra. Blant foreleserne finner vi Deborah Phillips. Hun er psykologiprofessor ved Georgetown University i Washington DC og en ledende ekspert på området barns utvikling. På programmet finner vi også Jay Belsky, professor ved University of California og bevandret innen familiestudier og effektene av barnehage.

Ber publikum bidra

Professor ved Leiden University i Nederland, Harriet Vermeer vil også delta. Hennes fokusområder er kvalitet i barnehagen, stress og velvære hos barn i barnehagen og hva som må til for at kvaliteten skal bli god.

Av norske forelesere finner vi professor og forskningsleder ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, Anne Inger Helmen Borge. Hun har arbeidet med barnehageforskning siden 1985 og har blant annet en stor studie om vennskap mellom barn.

– Det blir også anledning til å legge frem egne prosjekter, abstracts til fremlegg i paralellsesjoner eller henge opp en poster, informerer Werner.

Abstractfristen er satt til 15. april. Frist for påmelding til konferansen er 1. juni.

Les mer om konferansen www.r-bup.no

Powered by Labrador CMS