Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø sist vinter.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø sist vinter.

SSB venter stort "overskudd" av barnehagelærere: - Gir oss gode muligheter til å styrke pedagogtettheten

Beholdes pedagogtettheten i norske barnehager på 2017-nivå, vil det kunne være et "overskudd" på mer enn 15.000 barnehagelærere i 2040.

Publisert

Det går fra av rapporten «LÆRERMOD 2016–2040. Fremtidig tilbud og etterspørsel etter lærere», som SSB-forsker Trude Gunnes har utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Rapporten tar utgangspunkt i utdannings- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2017 og framskriver tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærerutdanninger basert på framskrivingsmodellen LÆRERMOD.

For få grunnskolelærere - bedre i barnehagene

En av konklusjonene i rapporten er at Norge kan mangle opp mot 4.700 kvalifiserte lærere i grunnskolen i 2040.

Innenfor barnehagesektoren er utsiktene langt bedre dersom anslagene slår til.

- Gitt de forutsetningene vi legger til grunn, vokser tilbudet av barnehagelærere fra rundt 50 000 årsverk i 2017 til litt over 75 000 i 2040, mens etterspørselen vokser fra 50 000 årsverk i 2017 til like under 60 000 i 2040, sier Trude Gunnes ifølge ssb.no.

- Gir oss gode muligheter

Det innebærer et overskudd på mellom 15.000 og 16.000 barnehagelærere - hvis man bruker pedagogtettheten i 2017 som mal.

Altså tar SSB-tallene heller ikke høyde for eventuelle framtidige skjerpelser i pedagognormen når det i rapporten skrives om et "overskudd" på barnehagelærere.

– Overskuddet av barnehagelærere gir oss gode muligheter til å styrke pedagogtettheten i barnehagene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS