Fra venstre Cathrine Bjerknes, Kristin A. Ø. Fløtten (bak) og Kathrin Olsen ved Nord universitet forsker på barnehager under koronatiltak.
Fra venstre Cathrine Bjerknes, Kristin A. Ø. Fløtten (bak) og Kathrin Olsen ved Nord universitet forsker på barnehager under koronatiltak.

Går smittevern på bekostning av de mest sårbare barna? Det skal forskerne finne ut

Cathrine Bjerknes, Kristin A. Ø. Fløtten og Kathrin Olsen ved Nord universitet er i gang med å forske på barnehagehverdagen under Korona-tiden.

Publisert

– Det vi foreløpig kan si, er at mange svarer at fokuset på smittevern og smittevernstiltak, går utover barns medvirkning og tid til å følge opp de mest sårbare barna, sier Bjerknes, etter at rundt hundre barnehageansatte i Nordland har svart på spørsmål knyttet til smitteverntiltak i barnehagene. 

Går smittevern i barnehagene på bekostning av de mest sårbare barna? Det er et av flere spørsmål forskere ved Nord universitet nå henter inn svar på.

Tiden med stengte barnehager som følge av korona-tiden, endret hverdagen til barnehagebarna, foreldrene og ansatte og drivere av barnehager. Nå, som barnehagene igjen er åpne, er det strenge smitteverntiltak. Hvilke konsekvenser får dette for ungene?

– Vi henter inn informasjon om hvordan ansatte og styrere opplever barnehagehverdagen i tider med strenge smitteverntiltak, opplyser Cathrine Bjerknes ved barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet i en pressemelding.

Fylkesmannen i Nordland har vært behjelpelig med å sende ut undersøkelsen til barnehagene i Nordland, og de fikk spørreskjemaet i begynnelsen av mai. Noen av spørsmålene går blant annet på om smittevern går på bekostning av å følge opp sårbare barn, barns medvirkning, foreldresamarbeid og pedagogisk innhold.

Det har kommet inn over 100 svar så langt, men forskerne ønsker seg flere.  Så langt er det i hovedsak styrere som har svart på spørreundersøkelsen.

Bjerknes, Fløtten og Olsen understreker at de ønsker at flere av ansattgruppen også sender inn svar. Fristen går ut i slutten av denne uken.

Målet er å gi grunnlag for ny kunnskap, erfaringsdeling og styrket barnehagelærerutdanning.

– Vi ønsker at våre kommende barnehagelærere på en enda bedre måte skal kunne møte barns behov og være en best mulig partner for foreldre og kolleger i utfordrende hverdager, sier Bjerknes.

Hun understreker at det også er viktig å dele funnene og kunnskapen med barnehagene og samarbeidspartnere.

– Den innsatsen som nå legges ned i barnehagene er viktig å ta med seg videre.

Powered by Labrador CMS