– Selv om vi er i en vanskelig situasjon, er det viktig at vi ser om vi kan hente noe positivt ut av den, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
– Selv om vi er i en vanskelig situasjon, er det viktig at vi ser om vi kan hente noe positivt ut av den, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forskere skal undersøke hvordan koronapandemien har påvirket barnehage og skole

Hvordan har barn, elever, studenter, lærere og forelesere blitt påvirket av de store endringene koronapandemien har ført med seg? Det skal forskere undersøke i fire nye forskningsprosjekter.

Publisert

– Selv om vi er i en vanskelig situasjon, er det viktig at vi ser om vi kan hente noe positivt ut av den. Allerede nå setter vi i gang med å samle inn og systematisere erfaringer. Vi trenger mer kunnskap om tilbudene til barn og unge under perioden med stengte skoler og barnehager, og nå under gjenåpningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Nå skal det settes i gang totalt fire nye forskningsprosjekter som skal se på hvordan koronapandemien har påvirket barnehage, grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Kunnskap om gjenåpning og smittevern

Det er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som har fått i oppgave å undersøke hvordan institusjonene har håndtert koronakrisen i høyere utdanning. Dette prosjektet skal etter planen være ferdig i februar.

De tre andre forskningsprosjektene lyses nå ut av Utdanningsdirektoratet (Udir).

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forskningsmiljøene som får prosjektene skal analysere hvilke konsekvenser koronautbruddet har hatt for henholdsvis barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet har samarbeidet med de relevante partene om utforming av oppdragene og forskningsprosjektene forventes å være klare i desember.

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan opplæringen har blitt gjennomført mens skolene var stengt, og hvilken betydning det har hatt for elevenes læring og trivsel. Vi ønsker også mer kunnskap om hvordan dette har påvirket de sårbare barna og elevene. I tillegg er det viktig å vite hvordan det har vært for skolene og barnehagene å åpne igjen, og følge smittevernveilederne, sier Melby i pressemeldingen.

I forskningsprosjektet om barnehage skal blant annet dette undersøkes:

  • Hvordan koronapandemien har blitt håndtert av barnehagemyndighetene, eiere og i den enkelte barnehage
  • Barnas opplevelse av stengingen, deltakelse i beredskapsbarnehager og gjenåpningen. Samt hvordan barnehagetilbudet til barn av foreldre i samfunnskritiske yrker har fungert
  • Gjenåpning av barnehagene; herunder bemanning, åpningstid, organisering og ivaretakelse av barn
  • Innføring av smitteveiledere og hvordan barnehager har forholdt seg til denne
  • Samarbeidet med foreldre
Powered by Labrador CMS