Mens bare litt over 20 prosent av guttene kan skrive ord i femårsalderen, kan over halvparten av jentene det samme.
Mens bare litt over 20 prosent av guttene kan skrive ord i femårsalderen, kan over halvparten av jentene det samme.

Jenter får et forsprang allerede i barnehagealder

Førskolejentene har oftere lært å skrive og lese sammenliknet med guttene, og det er ellers store kjønnsforskjeller i jenters favør. 

Publisert

Det viser en ny studie av nesten 7500 førskolebarn mellom fem og seks år.

Forskningsfunnet er publisert i en artikkel på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Der kommer det i tillegg fram at jenter også har færre symptomer på oppmerksomhetsvansker og språkvansker, og bedre sosiale ferdigheter. Dette rapporterer barnehagelærere i en spørreundersøkelse fra Folkehelseinstituttets SOL-studie, en del av Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

– Studien viser at både barnas kjønn og alder har betydning for språk, oppmerksomhet og førskoleferdigheter som lesing og skriving. Spesielt for guttene er økende alder forbundet med færre språkvansker og bedre skrive- og leseferdigheter, sier Ragnhild Eek Brandlistuen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen viser at: 

  • Det er bare litt over 20 prosent av de yngste guttene på fem år som kan skrive ord, mens ved seksårsalder kan omtrent halvparten av guttene skrive ord.
  • Til sammenlikning kan over halvparten av jentene skrive ord ved femårsalder, og over 70 prosent av jentene som har fylt seks år kan dette.
  • Det vil si at det er stor forskjell i utvikling mellom de yngste guttene og de eldste jentene når barna begynner på skolen.

Det finnes ulike teorier om disse kjønnsforskjellene før skolestart, men denne undersøkelsen kan ikke si noe om årsakene.

– Noen mener det er biologiske forskjeller mellom kjønnene, mens andre mener det har med våre ulike forventninger til jenter og gutter i oppdragelsen, sier Brandlistuen i artikkelen.

Powered by Labrador CMS