Nysgjerrighet, selvstendighet og trygghet er det viktigste for å bli skoleklar.
Nysgjerrighet, selvstendighet og trygghet er det viktigste for å bli skoleklar.

Fersk studie støtter språktesting av barn

Fireåringer som sliter med språk, får trolig språkvansker senere i livet også.

Publisert Sist oppdatert

En ny studie viser at barns språkutvikling er stabil, og at de som strever med språket i fireårsalderen med stor sannsynlighet vil streve med språket også i skolen dersom de ikke får hjelp. Også tidligere forskning har vist at språkvansker skaper problemer for barn når de blir eldre og skal i gang med utdanning og arbeid.

Derfor mener forsker Marianne Klem ved Universitetet i Oslo at kartlegging av barn er riktig og viktig. Hun har tatt doktorgraden sin ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO.

Vanskelige å se

– Barn med språkvansker har ikke så gode språklige ferdigheter som er forventet for alderen. Dette viser seg i hvor mange ord de kan, hvordan de bruker og forstår grammatikk eller hvilke evner de har til å fortelle. I motsetning til barn som for eksempel har vansker med å uttale ord riktig, er det vanskeligere å identifisere barn som strever med språkforståelse uten en eller annen form for kartlegging, sier Marianne Klem til UiOs nettside.

Dersom problemene blir oppdaget tidlig, er barnas muligheter for å få god hjelp bedre. Men om språkvanskene oppdages seint, er det stor sjanse for at barna også får andre vansker med skole og læring.

Stigmatisering

Klem mener man må ta høyde for at kartlegging innebærer en risiko for stigmatisering av barn. Hun er derfor svært opptatt av hvordan resultatene fra kartleggingen blir forstått og hvordan de blir brukt i praksis. Hun mener imidlertid at det ikke er nødvendig å gi barna i denne gruppa en diagnose i tidlig alder. I stedet kan lærere og pedagoger fastslå et behov for ekstra oppfølging.

Hun understreker at kartleggingsresultater alltid innebærer en grad av usikkerhet, og at dette bør komme tydelig fram.

– Samtidig må vi også huske å formidle troen på at riktige tiltak kan hjelpe barn med språklige forsinkelser. Dersom det overhodet skal være noe poeng med kartleggingen, må resultatene følges opp skikkelig i etterkant, sier Klem til UiO.

Powered by Labrador CMS