Jente undrer seg over hvordan en flaske i en snor beveger seg i prosjektet "Pendler i bevegelse" i Betha Thorsen Kanvas-barnehage. Betha Thorsen Kanvas-barnehage vant Forskerfrøprisen i 2016 for dette realfagprosjektet med de yngste i barnehagen.

Realfag for ettåringer? Selvfølgelig!

Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo lot ettåringer velge sitt eget realfagprosjekt og ble hedret med den gjeve Forskerfrøprisen for det banebrytende arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Betha Thorsen Kanvas-barnehage fikk mandag 1. februar utdelt Forskerfrøprisen for prosjektet «Pendler i bevegelse». Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan ettåringer kan være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener, gjennom nysgjerrighet og utforskning. Ettåringenes medvirkning har stått helt sentralt; de har med interesse og kroppsspråk valgt pendelprosjektet selv. De ansatte har tilrettelagt for utvikling av prosjektet over lang tid, ved å observere barnas interesser og stadig tilføre nye elementer og dimensjoner.

Barnehagelærerne Johanna Strand, Dag Gjertsen og Markus Bjørkesjø på småbarnsavdelingen Neptun i Betha Thorsen Kanvas-barnehage har et brennende engasjement for å jobbe med de yngste barna i barnehagen. De ønsker å overskride vante forestillinger om hva en ettåring kan eller bør kunne.

– Vi var nysgjerrige på hvordan vi kunne jobbe med realfag med ettåringene, og hvordan de kunne være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener, sier Strand i en pressemelding.

Fant lite realfag for de yngste

De lette etter tidligere pedagogisk arbeid med realfag for de yngste, men opplevde at det fantes lite.

Prosjektet «Pendler i bevegelse» har vist barnehagelærerne at det er mulig å jobbe med fysikk med de yngste barna.

– I Kanvas skal barna få mulighet til å undre seg, eksperimentere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. For å nå dette målet må barnehagelærere og assistenter ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet, interesser og forutsetninger, og stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over ulike fenomener, sier Gjertsen.

Ettåringenes medvirkning

Da de ansatte på småbarnsavdelingen Neptun tok imot den nye barnegruppen i august, hadde de hengt opp poser med farget vann i taket. Når de dyttet på posene begynte de å bevege seg. Noen av barna strakte armene i været for å få tak i posene. Når de løftet barna opp, dyttet de på posene og viste gjennom blikk og kroppsspråk at de var interessert i posenes bevegelser og innhold.

Barna kommuniserte tydelig at de var interesserte i pendelbevegelsene. For de ansatte ble det viktig å gå videre på dette sporet. De ville skape et rom for barnas utforskning av pendelbevegelser som var mer tilgjengelig for barna. De plasserte en stang horisontalt i barnas høyde. Fra den hengte de en flaske fylt med vann. Barna fulgte opp med å eksperimentere med flaskens bevegelser. Noen av barna hentet store klosser som de plasserte under flasken. Flaskens bevegelse fikk klossene til å falle.

De ansatte utvidet prosjektet. De la til en tom flaske for at barna skulle kunne utforske hvordan forskjell i tyngde påvirket pendelbevegelsene. De hang opp flasker i ulik høyde, for at barna skulle kunne utforske hvilken rolle lengden på tauet har for pendelbevegelsens hastighet og rekkevidde.

Stor ikke-verbal forståelse

Ett barn løftet på en stor, full flaske, lagde en tydelig grimase og sa “Tung!”. Et annet barn så opp mot tauets feste i taket og sa “Høyt”. Barna ga verbalt uttrykk for realfaglige begreper. Den ikke-verbale forståelsen tror barnehagelærerne er enda større.

Læringsmiljøet på Neptun forandret seg i takt med at prosjektet utviklet seg. De ansatte byttet ut flaskene med lette baller. De hang opp ulike naturmaterialer som kastanjer, sand, pinner, gress og steiner. Forskjellig påheng gav forskjellig fart. De hang opp en lykt i et mørkt rom og utforsket pendelbevegelsen i kombinasjon med lys. De ansatte gynget barna i pendelbevegelser i store tekstiler, i stor og liten fart.

Pendelprosjektet har pågått i flere måneder, fra august til desember. Barnehagelærerne har satt seg inn i forskjellig teori underveis, og det har hatt innvirkning på hvordan prosjektet har utviklet seg. Men under hele prosjektet har de ansatte tatt hensyn til barns medvirkning. Barna har kommunisert via interesse og kroppsspråk. Barnehagelærerne har erfart at kroppslig kommunikasjon ikke er synonymt med utydelig kommunikasjon, så lenge de har kunnskap om de yngste barnas uttrykksmåter og så lenge de tar seg tid til å se etter.

Setter stor pris på Forskerfrøprisen

Barnehagelærerne på småbarnsavdelingen Neptun i Betha Thorsen Kanvas-barnehage setter stor pris på å få tildelt Forskerfrøprisen.

– Forskerfrøprisen er en fin arena for å vise frem det gode realfagsarbeidet som gjøres i barnehagen. Det er viktig, spesielt i en tid der mange ønsker å definere hvordan innholdet i barnehagen skal se ut. Vi vil at vårt prosjekt «Pendler i bevegelse» skal sees på som et innlegg i denne barnehagedebatten, sier Strand.

Hun poengterer at det i løpet av de senere årene har vært mye snakk om at de yngste barna i barnehagen er sårbare og at de trenger trygghet. Det er viktige perspektiver. Men de yngste barna er også mye mer enn det.

Avgjørende faktorer

– Når vi tar oss tid til å observere hva ettåringene foretar seg, så oppdager vi en nysgjerrighet og en utforskning som pågår konstant. Spørsmålet vi barnehagelærere har stilt oss er: På hvilken måte kan vi legge til rette for en enda rikere utforskning? sier Strand.

Gjertsen legger til at det er noen faktorer som har vært avgjørende for at de har kunnet gjennomføre pendelforsøket.

– For det første har det vært avgjørende at vi har vært flere barnehagelærere som har jobbet sammen. Vi er tre barnehagelærere på avdeling Neptun, og i vår organisasjon, Kanvas, er vi 50 prosent andel barnehagelærere. For det andre har vi barnehagelærere fått god veiledning gjennom prosjektets gang. Til sist, men ikke minst; vi kunne ikke gjort dette uten barna. Barna har vist oss hvordan arbeid med fysikk kan se ut sammen med de aller yngste, sier Gjertsen.

Om Kanvas

  • Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas er består av 63 barnehager.
  • Kanvas er en kunnskapsbedrift med 1000 medarbeidere med ansvar for 3600 barn.
  • Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte.
  • De satser på minst 50 prosent barnehagelærere i Kanvas-barnehagene.

Om Forskerfrøprisen

Naturfagsenteret deler ut to priser til barnehager som viser god evne til å:

  • stimulere til naturfaglig utforskning
  • fremme forståelse for bærekraftig utvikling
  • ivareta barnas nysgjerrighet og undring
  • vektlegge biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen

Prisen tildeles barnehager som gjennom bilde(r) og skriftlig beskrivelse dokumenterer en av følgende:

  • situasjon av naturfaglig karakter fra barns spontane og utforskende lek
  • et planlagt og systematisk prosjekt ledet av de voksne i barnehagen og som inkluderer barns medvirkning

Det utdeles to premier på 10 000 kroner til selvvalgt utstyr for naturfaglig arbeid i barnehagen. Les mer om Forskerfrøprisen her. 

Powered by Labrador CMS