Antall nettbrett øker, uten at det følger kompetanse med.
Antall nettbrett øker, uten at det følger kompetanse med.

Dobling av nettbrett i barnehagene

På to år har antall nettbrett i norske barnehager blitt mer en doblet, viser Barnehagemonitor 2015.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig ønsker de ansatte mer kompetanse om bruk av nettbrett til pedagogiske aktiviteter og læring.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Senter for IKT i utdanningen i 2015 gjennomført undersøkelsen Barnehagemonitor 2015. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en landsrepresentativ spørreundersøkelse og ble første gang gjennomført i 2013.

Undersøkelsen offentliggjøres onsdag 9. mars.

– Det er ikke et mål å bruke teknologien så mye som mulig, men der den gir en merverdi i det pedagogiske arbeidet, sier direktør Trond Ingebretsen i Senter for IKT i utdanningen i en pressemelding.

– Det er derfor senterets mål å gjøre ansatte i barnehagene i stand til å vurdere når det er hensiktsmessig å benytte seg av mulighetene teknologien tilbyr i det pedagogiske arbeidet, og når det er bedre å velge noe annet. Dette er et sentralt element i barnehageansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse, uttaler Ingebretsen.

{}

Mer til alt

I Barnehagemonitor 2013 fortalte 29 prosent av de pedagogiske lederne og assistentene i undersøkelsen at de hadde nettbrett i barnehagen. I 2015 svarte 65 prosent det samme. De fleste av dem bruker dem ofte i det pedagogiske arbeidet sammen med barna. Med nettbrettene øker andelen ansatte som sier de tilbyr barn å delta i ulike digitale aktiviteter, for eksempel til å innhente informasjon når barn lurer på noe og til å spille ulike typer spill.

Dette er aktiviteter som har vært utbredt i barnehagen lenge, men det enkle grensesnittet til nettbrettene ser det ut til at barna i større grad får delta i aktiviteter der de får skape noe. Det er flere barnehager med erfaringer med å bruke nettbrett som sier barna deltar i aktiviteter der de lager musikk, film og tegner digitalt enn blant de ansatte som ikke bruker denne teknologien.

– Vår undersøkelse viser at de ansatte i barnehagene ønsker å lære mer om hvordan de kan bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet.  Slik var det også da vi gjennomførte undersøkelsen i 2013. Samtidig er andelen som tilbys og deltar på kurs uendret fra 2013. For å kunne tilby barn erfaringer i kritisk og kreativ bruk av digitale verktøy er det derfor viktig å styrke den enkelte barnehageansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse, særlig innenfor områdene produksjon og digital dømmekraft. Profesjonsfaglig digital kompetanse innebærer at de ansatte kan bruke teknologi der den har en merverdi i gjennomføringen av sine administrative og pedagogiske oppgaver.

Ikke gjenta feil

Med den store økningen i andelen som har fått nettbrett, kan de se ut som om det har foregått en ensidig satsning på utstyr i barnehagene. Samtidig står tilbudet om kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy ikke forhold til oppgraderingen.

– Satsingen på IKT i skolen fikk tidlig en slagside mot investering av utstyr, og skole-Norge lider fortsatt under et manglende/sprikende kompetansesatsing som burde funnet sted parallelt med at datamaskinene ble trillet inn i klasserommene.

Digitale verktøy er i ferd med å få sin naturlige plass i barns hverdag og i deres liv i barnehagen.  Det er helt avgjørende at barnehageansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse utvikles parallelt.

Om Barnehagemonitor 2015

Senter for IKT i utdanningen har gjennomført en landsrepresentativ kartlegging av barnehageansattes tilgang, kompetanse og holdninger til bruk av digitale verktøy i barnehagen. Et av senterets ansvarsområder er å utvikle og formidle kunnskap om bruk av IKT i barnehagene, for å synliggjøre og styrke arbeidet med den digitale kompetansen i barnehagen og kartleggingen Barnehagemonitor 2015 er en del av dette arbeidet. Dataene ble innhentet i 2015, og rapporten offentliggjøres onsdag 9. Mars 2016.

Powered by Labrador CMS