Kjønnsroller i barnebøker. Barnehagelærerstudentene Benedikte Mæland og Joachim Støylen deltok i prosjektet og representerte Høgskolen i Oslo og Akershus. De mener det står sånn passe til med kjønnrollearbeidet i bildebøkene de jobbet med.
Kjønnsroller i barnebøker. Barnehagelærerstudentene Benedikte Mæland og Joachim Støylen deltok i prosjektet og representerte Høgskolen i Oslo og Akershus. De mener det står sånn passe til med kjønnrollearbeidet i bildebøkene de jobbet med.

Nå kan du likestilling-teste barnehagebøkene

Er bøkene som leses i barnehagene kjønnsnøytrale? Nå kan du teste dem på en ny nettside.

Publisert Sist oppdatert

– Alle kjenner til Pippi, Albert Åberg, Gummi-Tarzan og Mummitrollet som karakterer som gir motstand til tradisjonelle kjønnsroller. Langt færre vet om forfattere som har fulgt opp dette likestillingsmessige pionérarbeidet i etterkant, sier seniorrådgiver Ole B. Nordfjell ved Reform – ressurssenter for menn.

Nordfjell har hatt hovedansvaret for utvikling av nettsiden genustest.no. Han legger ikke skjul på et ønske om at nye generasjoner av barn skal oppleve at bildebøkene både skal være god litteratur og være gode på likestilling.

– Da må de som skal jobbe i barnehagene lære å skille skitt fra kanel, sier Eivind Karlsson fra Høgskolen i Oslo og Akershus, som sammen med sine studenter har vært samarbeidspartnere i prosjektet.

Ikke imponerte

Da barnehage.no intervjuet barnehagelærerstudentene ved HiOA midtveis i prosjektet, var de ikke videre imponerte over jobben barnebokforfatterne har gjort med å utfordre kjønnsrollerene.

Hvorfor er det for eksempel så få fortellinger med dyr med kvinnekjønn? Bør barnebøker vise samkjønnet kjærlighet? Leser jenter og gutter bildebøker forskjellig? I dag er det mange bøker som stryker i likestilling, ved at de rangerer barn etter kjønn, hudfarge og utseende. Særlig kommersielle bildebøker preges av tenkningen om at rosa er for jenter, lyseblått for gutter.

– Det krever kunnskap å gjøre seg opp en selvstendig mening om kjønn i bildebøker, mener Nordfjell.

Test bøkene i barnehagen

På nettsiden kan hvem som helst teste bildebøker, og fordype seg i hvordan bildebøker både kan bekrefte og utfordre tradisjonelle kjønnsnormer. Siden finnes også på engelsk og heter gendertest.no.

Nettsiden er et resultat av et utstrakt nordisk samarbeid der studenter og barnehagelærere fra alle de nordiske landene har analysert sitt lands bildebøker. På nettsiden kan hvem som helst teste bildebøker, og fordype seg i hvordan bildebøker både kan bekrefte og utfordre tradisjonelle kjønnsnormer.

Fakta om nettsiden

  • Nettsiden er utviklet på oppdrag av Nordisk Ministerråd av Reform, som er Norges nasjonale ressurs- og kunnskapssenter om menn.
  • Siden er utviklet i samarbeid med studenter og barnehagelærere i de ulike nordiske landene.
  • Siden er laget for å kunne tas i bruk av alle relevante miljøer i Norden.
  •  Siden er et verktøy for hvordan studenter og ansatte i barnehagen kan arbeide med likestilling, språk og litteratur i barnehagen.
  • Ressurssidene inneholder grundige bakgrunnstekster om likestilling i bildebøker og litteratur.
  • Er en likestillingstest for billedbøkers form og innhold.
  • Har eksempler på bildebøker fra alle de nordiske landene.
  • Gir tips om hvordan jobbe med likestilling ved bruk av litteratur i barnehagen og i utdanningene.

Nettsiden er også et verktøy for å kartlegge mangfoldet i barnehagens bokhylle.

Powered by Labrador CMS