Barnehagene har et stort potensiale i det å være en viktig arena for å fremme et sunt kosthold blant små barn, slik at sunne vaner etableres tidlig.
Barnehagene har et stort potensiale i det å være en viktig arena for å fremme et sunt kosthold blant små barn, slik at sunne vaner etableres tidlig.

Barnehagen kan fremme gode matvaner

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. To studier viser at matvaner og kroppsstørrelse hos norske barn holder seg stabilt de første syv leveårene.

Publisert Sist oppdatert

Kroppsstørrelse og kosthold holder seg i stor grad stabilt gjennom de første syv leveårene hos norske barn. Det er resultatet av to studier som har sett på betydningen av stabilitet i matvaner og stabilitet i kroppsstørrelse i barneårene.

– Gener kan ha en viktig påvirkning på utviklingen av overvekt og fedme i barneårene, men effekten av miljøet rundt barna er også av svært stor betydning, sier Anne Lene Kristiansen (bildet under) til UiO.

Hun er postdoktor ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Les også: Foreldre vil ha matpakkefri barnehage.

Stabile matvaner

Statistikk basert på spørreskjemasvar fra 9025 mødre taler et tydelig språk: Det skjer få endringer i kostholdet hos norske barn de første sju leveårene.

Mona Bjelland har sett på stabilitet i matvaner hos små barn. Hun er også postdoktor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO.

– Barn som allerede fra halvannet års alder spiser lite frukt og grønnsaker er i stor grad de som også spiser lite frukt og grønnsaker ved sju års alder. Et tilsvarende mønster ser vi for brus og saft med sukker, sier Bjelland.

Les også: Vil ha mer grønnsaker til barna.

Sosiale forskjeller

Resultatene er tydelig knyttet til sosiale forskjeller. Blant annet viser det seg at barn av mødre med lav utdannelse sjeldnere spiser frukt og grønnsaker og oftere drikker brus og saft med sukker sammenliknet med barn av mødre med høy utdannelse.

Det er ikke bare kostholdet som holder seg stabilt de første syv leveårene. Anne Lene Kristiansen har sett på stabilitet i kroppsstørrelse hos barn ved fødsel og deretter ved ett, tre og syv år, og ser at også denne holder seg stabil.

Studien presenterer for første gang norske data på stabilitet i barns kroppsstørrelse. Den gir også et viktig bidrag til forskningen ved å inkludere data allerede fra fødsel, noe vi ikke har hatt god kunnskap om tidligere.

Les også: Avvik i alle barnehager unntatt én.

Barnehagen viktig

Resultatene er også viktige sett i sammenheng med Bjellands funn:

– Vi vet at et kosthold med lite frukt og grønnsaker, kombinert med et daglig inntak av sukkerrike drikker over tid, kan øke risikoen for å utvikle overvekt og fedme, sier Bjelland.

– Barnehagene har et stort potensiale i det å være en viktig arena for å fremme et sunt kosthold blant små barn, slik at sunne vaner etableres tidlig, sier Kristiansen.

Les også: Hvor langt skal barnehagen strekke seg i tilretteleggingen?

Utjevner sosiale forskjeller

– Barnehagen kan også bidra til å utjevne de sosiale forskjellene vi ser i kostholdet til små barn i dag, i og med at et stort flertall av barn under skolealder går i barnehagen, legger Bjelland til.

Studien heter «BRA – med grønnsaker» og skal foregå blant barnehagebarn i Vestfold fylke fra 2015 til 2017. Målet er å finne frem til effektive og kunnskapsbaserte tiltak som øker inntaket av grønnsaker blant barna. Disse tiltakene vil gjøres tilgjengelige på et nasjonalt plan for alle fylker, kommuner og barnehager når studien avsluttes.

Powered by Labrador CMS