Forsker og barnehagelærer Per-Einar Sæbbe ved Universitet i Stavanger sammen med sønnen sin hjemme i det en må kalle en lystbetont undervisningssituasjon.
Forsker og barnehagelærer Per-Einar Sæbbe ved Universitet i Stavanger sammen med sønnen sin hjemme i det en må kalle en lystbetont undervisningssituasjon.

– Vi mangler språk for hva barnehagelærerne gjør i barnehagen

Barnehagelærere både fremmer læring og lærer barna om antall og rom. Men å undervise, gjør de altså ikke. Nå etterlyser forskere språk og begreper som kan beskrive det en barnehagelærer gjør i sin profesjonelle yrkesutøvelse.

Publisert Sist oppdatert

Forsker og barnehagelærer Per-Einar Sæbbe ved Universitet i Stavanger og professor Ingrid Pramling Samuelsson ved Universitetet i Gøteborg, har utført en studie som tar for seg begrepet undervisning i barnehagen.

Hva ligger i begrepet når norske barnehagelærere tar for seg rammeplanens fagområder som omhandler antall, form og rom.  Alle er enige i at barnehagelæreren må planlegge det faglige innholdet og til en viss grad styre retningen. Målet er at barna skal sitte igjen med noe uten at dette skal måles på noen måte.

– Slik må det også være i barnehagen, sier Sæbbe.

Forteller ikke barna om matematikk

Sammen med Samuelsson har Sæbbe studert fem barnehagelærere for å finne kjennetegn på barnehagens undervisningspraksis.

Studien viser at barnehagelærerne planlegger et faglig innhold. De er selv delaktige i aktivitetene, og gir ulike typer oppgaver knyttet til barnas hverdagsliv i barnehagen og det de ønsker barna skal lære.

De tar utgangspunkt i barnas interesser når de knytter barnas læring til faglige mål og tilpasser interaksjonene og dialogen til barnas nivå. Gjennom å gi barna oppgaver observerer de og jobber med læringsprosesser i matematikk – men uten å kalle det undervisning. Fire av de fem unnlot også å fortelle barna at de skulle ta matematikk som tema.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kontroversielt begrep

Sæbbe mener at det er her saken kjerne ligger – nemlig i manglende språk for barnehagens undervisningspraksis.

– Begrepet undervisning er kontroversielt i barnehagesammenheng her i Norden. I Norge er undervisning ikke brukt i barnehagens styringsdokumenter eller i ny rammeplan. Barnehagelærerne har ansvaret for å arbeide med fagområdene, men språk og begreper som kan beskrive barnehagelærernes profesjonelle arbeid med matematikk gjennom hverdagsaktiviteter ser foreløpig ut til å mangle, sier han.

Barnehagelærerne selv ser ut til å unngå begrepet undervisning både i Sverige og Norge, uavhengig av om det brukes i styringsdokumentene eller ikke.

Vil ta diskusjonen

– Tiden er moden for å ta denne diskusjonen. Vi er pålagt å jobbe med antall, rom og form, men unngår å snakke om hva vi gjør når vi utfører øvelser med barna. I stedet for å kalle det undervisning, sier barnehagelærerne at de tilrettelegger, stimulerer og organiserer for barns læring. Det at de unngår ordet undervisning, kommer nok av at dette forbindes med en formidlende lærer og barn som sitter stille og lytter, og undervisning knyttes ofte til en formidlingspedagogisk tradisjon, sier Sæbbe.

Han mener derimot at vi enten må ta i bruk ordet undervisning og fylle det med eget innhold, eller finne et annet ord som beskriver barnehagens samfunnsmandat som læringsarena og dermed løfte frem barnehagelærernes profesjonsutøvelse.

Når barnehagelæreren Harald skal beskrive det han gjør i studien, sier han at barna lærer matematikk i aktiviteten. Likevel vil han ikke kalle det undervisning. Han vet barna lærer matematikk, men han tror ikke barna vet eller trenger å vite det.

Én av fem kaller det undervisning

Barnehagelærer Gunnar derimot, er opptatt av at barna gjør matematikk i det daglige, og at det er hans rolle å flette matematikk inn i disse daglige aktivitetene. Dette kaller han undervisning.

Barnehagelærer Siri vil ikke kalle det hun gjør for undervisning, og hun har heller ikke informert barna om at det er matematikk de jobber med.

Barna i den fjerde barnehagen får i oppgave å beregne hvor mange rundstykker de må lage for at alle på avdelingen skal få ett hver. Her finner barna løsningen, og de teller både på bursdagsballonger, bord og stoler for å finne riktig antall. Likevel vil ikke barnehagelærer Kamilla kalle det hun gjør for undervisning.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mener det er undervisning

Per-Einar Sæbbe mener at det er nettopp det disse barnehagelærerne gjør, selv om ikke barna sitter som passive mottakere.

– Tidligere kalte vi dette uformell læring. Eller å fremme læring. Men barnehagelærere underviser helt klart, selv om ikke den nye rammeplanen bruker begrepet. Dette er samme begreper som undervisning. Rammeplanen sier at barn skal lære matematikk og barnehagelærerstudentene får undervisning om dette på skolen. Barnehagelæreren har et mål om at barna skal lære matematikk, selv om vi ikke snakker om læringsutbytte for barn, sier Sæbbe og understreker at de ikke på noen måte ønsker seg bort fra den nordiske barnehagemodellen.

Han mener at det er en god ide å fortelle barna hva de skal jobbe med, i stedet for å skjule det.

Faglig taushet

– Hele begrepet preges av en faglig taushet. De snakker ikke om undervisning og forteller det ikke til ungene. Selv om barnehagelæreren har klare, faglige mål.

Forskeren mener at sektoren bruker mye tid på å snakke rundt grøten i stedet for å si det som det er.

– Du må for all del ikke kalle det undervisning, men hvordan skal barnehagelærerne formidle at de faktisk jobber med fag? Vi sier vi jobber med barns læringsprosesser, fremmer læring og lærer i leken. Ok, så hva skal vi kalle det om vi ikke skal kalle det undervisning? Det finnes ikke et felles språk for dette i sektoren. Å fremme læring er for meg et noe ullent begrep, sier forskeren.

Etterlyser barnehagelærernes stemme

Han synes det er spesielt spennende med den ene barnehagelæreren i studien som jobber i en naturbarnehage. Han forklarte for barna på forhånd at de skulle ha matematikk og kaller det helt klart undervisning.

– Dette er en barnehagelærer med mange års erfaring der barna er mye ute, forklarer Sæbbe.

Han etterlyser barnehagelærernes stemme i debatten. Rett og slett for å bli mer bevisst hvordan de jobber.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Blir buet ut

– Akkurat nå er det like vanskelig å innføre undervisningsbegrepet i barnehagen som det ville vært å fjerne det fra skolen. Barnehagelærerne driver med en krevende form for undervisning der de går i dialog med barna. Undervisningen skjer som regel i barnehagens daglige aktiviteter. Det vi håper på videre nå, er å finne noe som kjennetegner barnehagens undervisningspraksis. Da må barnehagelærerens stemme fram. De må beskrive hva de gjør og hva dette innebærer. Vi må utvikle en didaktikk som er tilpasset barnehagen, for det som er helt sikkert er at vi ikke kan kopiere skolen. Dette må vi finne ut av selv, sier Sæbbe bestemt.

Han registrerer at det er tendenser til buing når det snakkes om læring i den nordiske barnehagen, men mener det ikke dreier seg om enten eller.

– Samarbeid er viktig og arbeidet med å definere begrepet undervisning i barnehagen må foregå gjennom dialog og felleskap. Det nytter ikke lengre å tie det i hjel.

Underviser barnehagelærere? Eller ikke? Si din mening i kommentarfeltet under eller send oss din mening til [email protected].

Powered by Labrador CMS