Røysing barnehage vant prisen for sitt «Fugleprosjekt for småbarn», og Skavli barnehage vant for prosjektet «Odd er et egg».
Røysing barnehage vant prisen for sitt «Fugleprosjekt for småbarn», og Skavli barnehage vant for prosjektet «Odd er et egg».

Her er vinnerne av Forskerfrøprisen

Røysing barnehage og Skavli barnehage vant forskerfrøprisen 2018.

Publisert

Hvert år deler Naturfagsenteret ut Forskerfrøprisen til to barnehager som viser god evne til å stimulere til naturfaglig utforskning, fremme forståelse for bærekraftig utvikling, ivareta barnas nysgjerrighet og undring og vektlegge biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen.

Mandag 4. februar ble prisen delt ut på Lærernes hus i Oslo under barnehagekonferansen Forskerfrø 2019.

– Prosjektet lever videre

Røysing barnehage i Steinkjer kommune vant prisen for sitt Fugleprosjekt for småbarn.

Juryen sier i sin begrunnelse:

«Dette er et prosjekt om fugler med utgangspunkt i noe barna var opptatt av. Barna var 1-2 år. De gikk mye på turer i skogen og barna gjenkjente etterhvert mange lyder. En fuglebok med lyder var til god hjelp. De hang opp fuglematere rett utenfor vinduene i garderoben i barnehagen slik at barna ofte kom inn og fortalte om fuglene som satt der og spiste tidlig på morgenen.»

Juryen mener bidraget viser en god balanse mellom voksnes initiativ og styring og barnas initiativ og medvirkning.

– Barna blir aldri ferdige med fugler. Det kommer stadig nye spørsmål og de lærer seg nye arter, forteller daglig leder Bjørg Irene Lehn i Røysing barnehage.
– Barna blir aldri ferdige med fugler. Det kommer stadig nye spørsmål og de lærer seg nye arter, forteller daglig leder Bjørg Irene Lehn i Røysing barnehage.

«Vi ser aktiviteter i barnehagen, inne og ute, og vi ser engasjerte barn som lærer mye om fugler. Barna stimuleres til naturfaglig utforskning, arbeidet fremmer forståelse for bærekraftig utvikling og biologi er vektlagt i dette prosjektet,» sier juryen videre.

Daglig leder Bjørg Irene Lehn synes det er stor stas at barnehagen har vunnet årets pris.

– Dette er et prosjekt som er forankret både i barns medvirkning og i rammeplanen, sier  hun til barnehage.no.

– Vi synes det er artig at det er et prosjekt for små barn som vinner, og at det er et prosjekt som har vart i så lang tid på småbarnsavdeling. Vi ser at det lever videre med ungenes interesser. Barna blir aldri ferdige med fugler. Det kommer stadig nye spørsmål og de lærer seg nye arter, forteller Lehn, og opplyser at barna er opptatt av fuglearter og hvilke lyder fuglene lager.

Hvordan få Odd til å fly?

– Det er veldig gjevt. Vi er superstolte og glade, sier styrerassistent Vibeke Nilsen i Skavli barnehage om at barnehagen har vunnet Forskerfrøprisen.

Barnehagen som ligger i Horten vant prisen for prosjektet Odd er et egg. Prosjektet hentet inspirasjon fra Lisa Aisatos bok med samme navn.

I juryens begrunnelse heter det at:

«Bidraget viser mange eksempler på hvordan barnehagen har tilrettelagt for eksperimentell og utforskende lek. Barnehagen forteller at barn i starten av året taklet uenigheter og konflikter ved å bryte en relasjon. Noen ganger måtte leken stoppes. Etter at prosjektet var godt i gang mestret barna uenighetene på en helt annen måte. Ved måltidene forteller de at barna delte erfaringer, lytter til hverandre og deltok i lengre samtaler rundt et tema. Prosjektet fikk positive ringvirkninger i barnas lek og samhandling med andre barn.»

Juryen vurderer det som positivt at rammen om opplegget og aktivitetene er valgt slik at barna viderefører aktiviteter og arbeidsmåter inn i egen lek.

«I dette prosjektet stimuleres barna til naturfaglig utforskning. Prosjektet ivaretar barns nysgjerrighet og undring og fagdisiplinen fysikk er vektlagt,» sier juryen.

Her er en av plantegningene til barna i Skavli barnehage. «Odd kan ha fallskjerm og hoppe på trampoline. Og så må det være en vindmølle som gir luft.»
Her er en av plantegningene til barna i Skavli barnehage. «Odd kan ha fallskjerm og hoppe på trampoline. Og så må det være en vindmølle som gir luft.»

– Barnegruppa var veldig opptatt av boka Odd er et egg, så vi tenkte at den skulle være vårt helårsprosjekt. Det ble laget en Odd-dukke, cirka på størrelse med en fireåring. Den flyttet inn på avdelingen sammen med barna, forteller Vibeke Nilsen.

– Det første halvåret var det mest fokus på relasjoner. Etter hvert beveget vi oss over til natur, miljø og teknologi. Da handlet det om utforskning og problemløsning, sier hun.

Barna ble blant annet utfordret til å få Odd til å fly uten motor.

Om Forskerfrøprisen

  • Prisen tildeles barnehager som gjennom bilde(r) og skriftlig beskrivelse dokumenterer en av følgende; en situasjon av naturfaglig karakter fra barns spontane og utforskende lek, eller et planlagt og systematisk prosjekt ledet av de voksne i barnehagen og som inkluderer barns medvirkning.
  • Premien er selvvalgt utstyr til naturfaglig arbeid i barnehagen til en verdi av 10.000 kroner.
  • Prisen ble i år delt ut for niende gang.

(Kilde: Naturfagsenteret)

– Vi hadde idémyldring og var innom «ballongteorien» og «trampoline med vindmølle»-teorien. Til slutt var det et av barna som fortalte at det hadde sett et program på barne-TV der de hadde laget en luftrakett. Med luftraketten fikk vi Odd litt opp i luften, forteller Nilsen.

Powered by Labrador CMS