Vinnerne av Forskerfrøprisen 2017 (fra venstre): Barnehagelærer Håkon Sakshaug i Midtstuen Kanvas-barnehage og styrer Trine Danielsen Kielland og pedagogisk leder Heidi Buvang i Tusseladden friluftsbarnehage. Prisen ble delt ut under Forskerfrøkonferansen i regi av Naturfagsenteret og Utdanningsforbundet.
Vinnerne av Forskerfrøprisen 2017 (fra venstre): Barnehagelærer Håkon Sakshaug i Midtstuen Kanvas-barnehage og styrer Trine Danielsen Kielland og pedagogisk leder Heidi Buvang i Tusseladden friluftsbarnehage. Prisen ble delt ut under Forskerfrøkonferansen i regi av Naturfagsenteret og Utdanningsforbundet.

Her er vinnerne av Forskerfrøprisen

Tusseladden friluftsbarnehage og Midtstuen Kanvas-barnehage vant Forskerfrøprisen 2017.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år deler Naturfagsenteret ut Forskerfrøprisen til to barnehager som viser god evne til å stimulere til naturfaglig utforskning, fremme forståelse for bærekraftig utvikling, ivareta barnas nysgjerrighet og undring og vektlegge biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen.

Mandag ble prisen delt ut på Lærernes hus i Oslo, under barnehagekonferansen Forskerfrø 2018.

Egg, kyllinger og høner

Tusseladden friluftsbarnehage i Tromsø vant prisen for sitt prosjekt om egg, kyllinger og høner.

Juryen sier i sin begrunnelse:

«Gjennom å jobbe med omsorg for dyrene reflekterte barna rundt sine egne liv og hva barna selv trenger. Hva er omsorg for meg? Hva trenger jeg? Og hvordan kan jeg vise omsorg for eggene, kyllingene og etter hvert hønene? Erfaringer fra barnas engasjement styrte prosjektet og aktive voksne fulgte opp. Barnehagen samarbeidet med nærmiljøet for å skaffe seg kunnskap underveis i prosjektet, og barna var aktive pådrivere her også.»

– Jeg synes det er flott at man får frem det spennende som skjer i barnehagene, og at man har fokus på barnas undring og forskerglede, sier styrer Trine Danielsen Kielland etter utdelingen.

Dette var andre gang Tusseladden barnehage mottok prisen. De vant nemlig også Forskerfrøprisen 2015, for sitt prosjekt om økologisk dyrking i barnehagen.

Danielsen og pedagogisk leder Heidi Buvang, synes det er gjevt å vinne igjen.

– Det er alltid hyggelig å vinne, smiler de.

Utforskende lek

– Det er stas å bli anerkjent på denne måten, sier barnehagelærer Håkon Sakshaug i Midtstuen Kanvas-barnehage, etter prisutdelingen.

Barnehagen som ligger i Oslo vant prisen for et prosjekt der de la til rette for eksperimentell og utforskende lek.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at:

«Bidraget viser mange eksempler på hvordan barnehagen har tilrettelagt for eksperimentell og utforskende lek, der det er god balanse mellom vokseninitiativ og styring, og barnets initiativ og medvirkning. Barnehagen skriver at de har sett hvor lett undring og utforsking bidrar til lek og at de faktisk kunne observere mer utforsking og eksperimentering i leken etterpå, enn de gjorde i selve utforskingen av eksperimentene.»

Juryen vurderer det som svært positivt at rammen om opplegget og aktivitetene er valgt slik at barna kan videreføre aktivitetene i leken sin etterpå.

– Dette er et prosjekt som varte i to måneder. Det vi så var at ved å introdusere nye eksperimenter tok barna det med seg videre inn i leken og gjorde det på sine premisser, sa Sakshaug da han mottok prisen på vegne av barnehagen mandag.

Om Forskerfrøprisen:

  • Prisen tildeles barnehager som gjennom bilde(r) og skriftlig beskrivelse dokumenterer en av følgende; en situasjon av naturfaglig karakter fra barns spontane og utforskende lek, eller et planlagt og systematisk prosjekt ledet av de voksne i barnehagen og som inkluderer barns medvirkning.
  • Premien er selvvalgt utstyr til naturfaglig arbeid i barnehagen til en verdi av 10.000 kroner.
  • Prisen ble i år delt ut for åttende gang.
Powered by Labrador CMS