Foreslår å legge ned barnehage – foreldre reagerer

Alta kommune vil spare millionbeløp både til egne barnehager og i tilskudd til private barnehager hvis administrasjonens forslag får politisk flertall.

Nedleggelse av Gakori barnehage kommer opp som sak når hovedutvalget for oppvekst og kultur skal møtes tirsdag 28. august, skriver ialta.no.

Administrasjonen foreslår at barnehagen skal legges ned. Begrunnelsen er potensialet for sparing, samt at Alta har overskudd på barnehageplasser.

Under punktet økonomiske konsekvenser i saksframlegget heter det:

«Gakori har et årsbudsjett på 3,2 millioner. Innsparingen ved nedleggelse av Gakori barnehage vil være på 3,2 millioner i 2019, deretter 6,4 millioner årlig. Innsparingen får dobbel effekt fordi billigere drift av de kommunale barnehagene, gjør at tilskuddet til de private blir tilsvarende lavere».

Foreldre med barn i barnehagen har lenge kjempet for at Gakori barnehage skal bestå. De frykter at dette er kroken på døra.

– Som representant for FAU-gruppa Gakori barnehage er det en blandet følelse av oppgitthet og irritasjon, sier Eiliv Skjæret til ialta.no.

Han mener Alta kommunes regnestykke for overkapasitet i barnehagene ikke går opp.

- Jeg bestiller gjerne mattekurs og spesielt forvaltningskurs til de som forvalter pengene i kommunen vår, sier Eiliv Skjæret til avisa.

Powered by Labrador CMS