Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for fjerde gang høsten 2019.
Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for fjerde gang høsten 2019.

Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen

Barnehageforeldre er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet i barnehagen, og mindre fornøyde med bemanningstettheten og mattilbudet, ifølge Foreldreundersøkelsen 2019.

Publisert

I dag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet (Udir) resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2019.

Her kommer det frem at 93 prosent av foreldrene som har svart, er svært eller ganske fornøyde med barnehagen: 60 prosent er totalt sett svært fornøyde og 34 prosent er ganske fornøyde.

Under 2 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett, skriver Udir på sine nettsider.

Foreldrene er særlig fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet i barnehagen. Hele 97 prosent svarer positivt på disse spørsmålene.

De aller fleste foreldre opplever også at de ansatte i barnehagen er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov, og at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter.

Ifølge undersøkelsen er foreldre med barn i små barnehager i litt større grad fornøyde enn de som har barn i store barnehager.

Fakta om foreldreundersøkelsen

  • Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for fjerde gang høsten 2019.
  • Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre foreldreundersøkelsen.
  • Undersøkelsesperiode er 1.november til 20. desember.
  • 3067 av 5152 ordinære barnehager har deltatt. Av disse er 1640 private og 1427 kommunale.
  • 173 794 foreldre har mottatt undersøkelsen. Dette representerer 64 prosent av barn som går i barnehage.
  • 124 945 av foreldrene, 72 prosent, av de inviterte foreldre har svart.
  • Barnehager fra 262 kommuner har deltatt.

(Kilde: Udir)

Mindre fornøyd med bemanning og mattilbud

73 prosent av foreldrene er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten oppleves som tilfredsstillende. Dette er likevel spørsmålet i undersøkelsen med lavest andel tilfredshet.

«Fra 2017 til 2019 økte andelen foreldre som ikke er tilfredse med bemanningstettheten fra 14 til 19 prosent. I samme periode viser statistikk fra Basil at antallet barn per årsverk er bedret og at andelen barnehager som oppfyller bemanningsnormen har økt betydelig (Status for bemannings- og pedagognormen 2019). Oppmerksomheten om ny bemanningsnorm kan være en av grunnene til at misnøyen har økt selv om bemanningen har blitt bedre,» skriver Udir.

Høsten 2018 ble en ny bemanningsnorm innført, med virkning fra 1. august 2019. Normen sier at det skal være maks tre barn per ansatt for barn under 3 år og maks 6 barn per ansatt over tre år. Årsstatistikken på barnehagefeltet viser at 94 prosent av barnehagene innfrir kravet om bemanning. Det er en økning fra 55 prosent i 2017.

Én av ti foreldre oppgir også at de er svært eller ganske misfornøyde med mattilbudet i barnehagen. I kommunale barnehager er andelen som er misfornøyde med mattilbudet 14 prosent, mens andelen er 5,1 i private barnehager.

Foreldreundersøkelsen. Snitt for alle barnehager. Skala 1 dårligst – 5 topp.  

 

Nasjonalt

Ute- og innemiljø

4,1

Relasjon mellom barn og voksen

4,5

Barnets trivsel

4,7

Informasjon

4,3

Barnets utvikling

4,6

Medvirkning

4,2

Henting og levering

4,4

Tilvenning og skolestart

4,5

Tilfredshet

4,5

 

Made with Flourish
Powered by Labrador CMS