Seksjonssjef for barnehage i Oslo kommune, Hege Sevatdal, er svært godt fornøyd med resultatene i Publikumsundersøkelsen 2018.

Oslo har spurt innbyggerne: Barnehage på topp

Bare tre prosent av brukerne av barnehager i Oslo er svært misfornøyde med tjenestene - mens sju av ti er meget godt fornøyd. Bare helsestasjonene scorer litt bedre i Publikumsundersøkelsen 2018.

Publisert

Sju av ti av dem som defineres som brukere av barnehage i Oslo er meget godt fornøyd med tjenestene.

Kvinner er mer fornøyd enn menn. De over 30 år er mer fornøyd enn de under 30 år. Og de med høyest utdanning er mer fornøyd med barnehagene enn andre.

Det går fram av Publikumsundersøkelsen 2018 som Kantar TNS har utført på oppdrag fra Oslo kommune.

Helt i toppen

I undersøkelsen, som ble foretatt i perioden 27. mars-23. mai i år, har 9.828 innbyggere i Oslo svart på en rekke spørmål knyttet til tjenestetilbud og deres oppfatninger om det å bo i Oslo.

Av resultatene går det fram at barnehager scorer bedre enn de aller fleste velferdstjenestene, kun slått med ørliten margin av helsestasjonene.

Droppet skillet mellom private og kommunale

Oslo kommune gjennomførte tilsvarende undersøkelser i 2008, 2010 og 2014. Disse undersøkelsene avdekket en forskjell i hvor fornøyde brukere av kommunale og private barnehager var.

I 2014 ga 65 prosent av brukere av kommunale barnehager tjenesten en av de to beste tallkarakterene. Tilsvarende for private barnehager var 78 prosent.

I år har Oslo kommune valgt å fjerne dette skillet mellom private og kommunale barnehager.

- Hvorfor?

- For å gjøre undersøkelsen lettere å svare på, og dermed øke responsen og kvaliteten på resultatene, ble spørreskjemaet forenklet, svarer seksjonssjef for barnehager i Oslo kommune, Hege Sevatdal.

Hun utdyper:

- Tidligere undersøkelser har blant annet vist at personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert, og det kan skyldes vansker med å forstå nyanser i spørsmålene. I utvelgelsen av spørsmål ble det derfor nøye vurdert hvilken innsikt respondentene kunne ha om de ulike emnene. Når det gjelder spørsmål knyttet til barnehager, er det ikke dokumentert om publikum er godt kjent med fordeling av private og offentlige barnehager. Begge driftsmodeller er basert på offentlige midler, og det var et ønske om å gjøre spørsmålene tydelige og dermed  lettere å besvare.

Fornøyd med resultatene

Hege Sevatdal mener barnehagene i hovedstaden har grunn til å være fornøyd med resultatene i Publikumsundersøkelsen 2018. 

- Også blant ikke-brukere er det barnehagetilbudet som vurderes best med 56 prosent som har meget/svært godt inntrykk. Det betyr at barnehagetilbudet samlet sett i Oslo svarer på mange av forventningene fra de foresatte, sier Hege Sevatdal.

Grunnen til at Oslo også spør ikke-brukere, er for å vite noe om det generelle omdømmet til de ulike tjenestene. Her scorer altså barnehagene bedre enn noen andre av tjenestene som er målt innenfor opplæring/utdanning og helse/sosial.

Hege Sevatdal er full av lovord om den jobben som gjøres der ute.

- Jeg tror både at de kommunale og private barnehagene ønsker å tilstrebe enda høyere tilfredshet, og det vet jeg at det jobbes svært godt med blant byens totalt nærmere 760 barnehager, sier seksjonssjefen.

Powered by Labrador CMS