Avdelingsdirektør Erling Lien Barlindhaug i KS.
Avdelingsdirektør Erling Lien Barlindhaug i KS.

KS avviser at private er bedre enn kommunale

– Det er liten grunn til å tro at det er systematiske forskjeller i kvaliteten på tjenestene i kommunale og private barnehager, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Publisert Sist oppdatert

På nettstedet ks.no kommenterer avdelingsdirektøren i kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon resultatene i Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse, hvor nærmere 106.000 norske foreldre har sagt sitt om tilbudet barna deres får i barnehagen.

På spørsmålet "Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?", fikk de private barnehagene 4,6 poeng mens de kommunale fikk 4,4 poeng på en skala fra 1 til 5.

Barlindhaug gir uttrykk for at foreldre er godt fornøyd både med kommunale og private barnehager, men fastslår det ikke er hold i å tolke svarene fra foreldrene til fastslå at private barnehager på flere områder er bedre enn kommunale.

– Ikke signifikante

– Forskjellene det pekes på er ikke signifikante. Alle undersøkelser viser at tilfredsheten med barnehagene, både kommunale og private, er høy. Det viser både i DIFIs innbyggerundersøkelse, Foreldreundersøkelsen for barnehager og andre undersøkelser, Erling Lien Barlindhaug.

Han peker på at en mulig årsak til forskjellene kan være at private barnehager i snitt er nyere og at de tar mer kostpenger enn kommunale barnehager. Da vil lokaler og utstyr oppleves som bedre, og mattilbudet vil vurderes ut fra forskjellige forutsetninger.

Barlindhaug peker dessuten på at det er frivillig å delta i Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet.
– Det kan bety at det er systematiske forskjeller både i hvilke barnehager som deltar og hvilke foreldre som svarer. Utdanningsdirektoratet har oss bekjent ikke vurdert om forskjellene mellom kommunale og private barnehager er reelle, eller skyldes skjevheter i utvalget, sier Lien Barlindhaug.

Objektive kvalitetsmål

I artikkelen viser KS til et intervju barnehage.no gjorde i november i fjor, der forsker Tord Skogedal Lindén ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen advarer mot å bruke brukertilfredshet som det eneste målet på kvalitet i en tjeneste. Subjektive mål som dette bør, ifølge forskeren, også studeres i sammenheng med objektive mål, som antall ansatte og deres kompetanse.

Les også: Ny bok: Små forskjeller i brukertilfredshet

– På objektive kvalitetsmål er det igjen små forskjeller mellom private og kommunale barnehager, men kommunale barnehager har både høyere voksentetthet og høyere kompetanse i snitt, sier Erling Lien Barlindhaug.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS