Lenger ned i artikkelen finner du hvordan foreldre i 135 norske kommuner har svart på spørsmålet om hvor fornøyd de totalt sett er med sin barnehage.
Lenger ned i artikkelen finner du hvordan foreldre i 135 norske kommuner har svart på spørsmålet om hvor fornøyd de totalt sett er med sin barnehage.

135 kommuner – her er foreldrene mest fornøyde

Norske foreldre er fortsatt svært godt fornøyd med barnehagene sine. Lesja og Hjartdal topper oversikten fra Utdanningsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

I Foreldreundersøkelsen 2017 stilte direktoratet foreldre over hele landet spørsmål om hva de er fornøyd eller misfornøyd med i sine barnehager.

Det er kommet inn 105.984 svar. Og i all hovedsak viser tallene at foreldre er godt fornøyd.

På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd er du med din barnehage», gir foreldrene scoren 4,5 – på en skala fra 1 til 5. Foreldre i kommunale barnehager gir i snitt 4,4 poeng, mens foreldre i private barnehager gir 4,6 poeng.

Slår vi sammen kommunale og private barnehager, scorer små kommuner som Lesja og Hjartdal aller høyest. Oslo ligger på 96. plass med en foreldretilfredshet litt under landsgjennomsnittet.

Les også: Foreldreundersøkelsen: Private scorer fortsatt litt bedre enn kommunale

Mange kommuner mangler

Kommuneoversikten inneholder 135 kommuner og er på langt nær fullstendig. Kriteriene for å være med der, har vært følgende:

  • Mer enn 80 prosent av barnehagene i kommunene har deltatt.
  • Eller – mer enn 30 prosent av barnehagene har deltatt, og det både er kommunale og private barnehager med.
  • Svarprosenten totalt i  kommunen må være over 20 prosent og det må være mer enn 5 svar.

Savner du din kommune i oversikten, kan det være at den ikke oppfyller kriteriene.

Flere større kommuner, som Trondheim og Bergen, har av ulike årsaker ikke deltatt i denne undersøkelsen.

Lesja og Hjartdal

Lesja i Oppland og Hjartdal i Telemark topper blant de 135 som er med – de er alene med en foreldretilfredshet på 4,8 på kommunenivå.

På barnehagenivå er det en rekke flere steder i landet som har fått scoren 4,9 av foreldrene.

Er du interessert i å vite hva din barnehage har fått, vil dette så langt Utdanningsdirektoratet har tilstrekkelige data, bli publisert nettsiden barnehagefakta.no 15. februar i år.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

I tabellen her kan du velge om du vil sortere etter kommunenavn eller tilfredshet.

FUB: Positivt og nyttig

Leder Marie Skinstad-Jansen i Foredreutvalget for barnehager (FUB) gir overfor barnehage.no uttrykk for at hun er fornøyd med de tilbakemeldingene som foreldrene har gitt i undersøkelsen.

– De fleste er jevnt over fornøyde, og det er veldig positivt.

– Harmonerer disse resultatene med de tilbakemeldingene FUB får i hverdagen?

– De tilbakemeldingene vi får kommer stort sett når man har opplevelser som ikke er bra. Da kommer foreldre til oss og søker råd og veiledning. Så de blir nok ikke så veldig representative for de store massene, sier Marie Skinstad-Jansen.

Hun mener undersøkelser som dette bør være nyttige både for barnehagemyndighetene lokalt og for de ansatte i den enkelte barnehage.

– I undersøkelsen vil den enkelte barnehage få tilbakemeldinger på hva de har gjort bra og hva de ikke har gjort så bra, sett med foreldrenes øyne. Det vil hjelpe dem videre til å gi et enda bedre tilbud til både barn og foreldre. Så er det også bra at disse resultatene legges ut på barnehagefakta.no. På den måten kan foreldre som søker barnehageplass få gode muligheer til å se hvordan den enkelte barnehage i nærområdet er blitt bedømt av andre foreldre, sier Marie Skinstad-Jansen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS