Fra venstre: Kristin Epland i Trondalen barnehage, Elin G. Skjulestad i Læringsverkstedet Longum naturbarnehage og Anne Rennan Lenning i Ormaskogen barnehage.
Fra venstre: Kristin Epland i Trondalen barnehage, Elin G. Skjulestad i Læringsverkstedet Longum naturbarnehage og Anne Rennan Lenning i Ormaskogen barnehage.

Tre barnehagestyrere: Dette ønsker vi av foreldrene

Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er alfa og omega for å skape en god barnehagehverdag for barna.

Publisert

Barnehage.no har spurt tre styrere om hva de mener er ingrediensene i et godt foreldresamarbeid, og hvilke forventninger de har til foreldrene.

– God kommunikasjonen og dialog er avgjørende for å få samarbeidet til å fungere. Jo tettere og bedre dialogen er mellom barnehage og foreldre, jo bedre møter man de fleste utfordringer. Man er selvsagt avhengig av å ha god kommunikasjon begge veier, men jeg mener det er vi i barnehagen som har hovedansvaret for at kommunikasjonen flyter godt, sier Elin G. Skjulestad i Læringsverkstedet Longum naturbarnehage i Arendal.

– Kunsten er å bli godt kjent med hverandre. Familiene er ulike og har ulike behov. Det er viktig at vi i barnehagen ser og våger å spørre om ting, slik at vi sammen med foreldrene kan skape den beste barnehagehverdagen for barnet, sier Anne Rennan Lenning i Ormaskogen barnehage i Sandnes.

Dette ønsker de av foreldrene

For at barnehagehverdagen skal bli så god som mulig for barna, er det flere ting foreldrene kan bidra med ifølge de tre styrerne. Her er noen egenskaper de setter pris på hos foreldrene:

1. Deler informasjon

Ifølge styrerne er det viktig at foreldrene deler informasjon om barnet sitt med barnehagen. For eksempel informasjon om hvordan det første leveåret har vært, om barnet har spesielle interesser eller behov, om de har vært utsatt for noe som kan påvirke utviklingen det første leveåret, eller grunnleggende behov som mat og søvnrytme. Dette for at de ansatte i barnehagen skal kunne ivareta barnet på best mulig måte.

– Når vi tar imot nye familier er vi opptatt av å få høre om hvordan barnet er hjemme. Vi ønsker for eksempel også informasjon om hvordan hvert enkelt barn skal sove, om hva de skal ha med seg i vogna; smokk, tepper, bamser og så videre. Og hvordan vi best kan møte barnet når det våkner, for det er veldig ulikt fra barn til barn, sier styrer Kristin Epland i Trondalen barnehage.

Det er også bra om foreldrene holder de ansatte oppdatert på ting som kan ha betydning for barnets barnehagedag.

– Når barnet leveres i barnehagen om morgenen, er det nyttig for oss å få vite om barnet har sovet dårlig om natten, eller om det er andre ting som kan gjøre at barnet er urolig. Vi ønsker jo sammen med foreldrene å skape et trygt og godt oppvekstmiljø og da er det viktig at man deler informasjon som bidrar til at barnet får det så bra som mulig, sier Anne Rennan Lenning.

I tillegg forventes det at det gis beskjed når barnet er sykt og må være hjemme. Og at foreldrene ikke sender barnet for tidlig tilbake til barnehagen etter sykdom, men respekterer barnehagens regler på dette området slik at man unngår epidemier av oppkast og diaré.

– Vi har en tydelig instruks på hva man skal gjøre når barna er syke og vi forventer at foreldrene følger denne, sier Elin G. Skjulestad.

2. Tar seg tid til en prat

«Hvordan har dagen vært?» er et spørsmål styrerne gjerne vil at foreldrene stiller når de henter barnet på ettermiddagen.

– Vi ønsker selvfølgelig at foreldrene skal vise interesse for hvordan barnet deres har det i barnehagen - at de tar seg tid til å høre om hvordan dagen har vært, sier Kristin Epland.

Også Skjulestad og Rennan Lenning mener det er viktig at foreldrene har tid til en prat med de ansatte når de henter barnet.

Vi har hele tiden lyst til å drive barnehagen fremover og vi vil så gjerne ha med foreldrene på dette.

Kristin Epland, Trondalen barnehage

– Bringe- og hentesituasjonene er de viktigste møtestedene for å utveksle informasjon mellom hjem og barnehage, sier Elin G. Skjulestad.

– Vi er opptatt av den gode dialogen i hentesituasjon, at de ansatte ikke bare sier at barnet har hatt en fin dag, men er konkrete på hva barnet har gjort, hvem det har vært sammen med og hvilke opplevelser barnet har hatt i ulike situasjoner gjennom dagen. Disse samtalene mener vi foreldrene bør ta seg tid til, sier Anne Rennan Lenning.

3. Engasjerer seg i barnehagens innhold

Det er også flott om foreldrene engasjerer seg i innholdet i barnehagen og sier fra når det er noe de ikke er fornøyd med, mener de tre styrerne.

– Er det noe man er misfornøyd med eller det er ting man lurer på, er det viktig å ta det opp så tidlig som mulig slik at vi får laget oss en felles forståelse raskt. Dette er i seg selv et virkemiddel for å hindre at konflikter oppstår og blir store, sier Elin G. Skjulestad i Læringsverkstedet Longum naturbarnehage.

Hun har vært barnehagestyrer i 14 år og synes foreldrene i løpet av disse årene er blitt stadig mer bevisste på hva de ønsker for barna sine.

– De stiller flere spørsmål og er mer kritiske enn tidligere. Det er veldig bra, sier Skjulestad.

Også Kristin Epland og Anne Rennan Lenning synes dette er positivt.

– Vi ønsker at foreldrene skal komme med tilbakemeldinger, både om det de mener er bra og det de mener vi kunne ha gjort annerledes, sier Rennan Lenning i Ormaskogen barnehage.

– Det er inspirerende når foreldrene har nye ideer i forhold til aktiviteter, turer, og utfordrer oss på rutiner, tankesett og hvordan vi kommuniserer. Vi har hele tiden lyst til å drive barnehagen fremover og vi vil så gjerne ha med foreldrene på dette, sier Epland i Trondalen barnehage.

4. Holder seg oppdatert

Når barnehagen legger ut informasjon til foreldrene — enten det skjer via e-post, oppslag eller SMS — forventes det at foreldrene får med seg denne informasjonen.

– Vi ønsker blant annet at de holder seg oppdatert på informasjon om aktiviteter barna skal være med på. Det er veldig viktig at barna har riktige klær og annet utstyr de trenger for å delta på aktiviteter og turer, sier Epland.

– En ting som kan være litt utfordrende i hverdagen er at vi sender ut informasjon og så opplever vi ikke alltid at foreldrene leser denne godt nok. Andre ganger kan det være at foreldrene etterlyser informasjon som barnehagen ikke har gitt, så dette går begge veier. Barnehagen må være flink til å lytte til foreldrene, og foreldrene må også være flinke til å lese informasjonen som barnehagen gir, sier Elin G. Skjulestad.

5. Har klær til all slags vær

Barnehagebarn er mye ute og da er det viktig at de har klær til all slags vær, påpeker Anne Rennan Lenning i Ormaskogen barnehage.

– Vi har forventninger om at barna har klær tilpasset årstidene, nok skiftetøy og at klærne er merket, sier hun. Og legger til:

– Men det er ikke der hovedfokuset vårt er når det gjelder foreldresamarbeid. Hovedfokuset er på at barnehagen sammen med foreldrene skal skape en god hverdag for barnet. Og så er disse praktiske tingene selvfølgelig med på å bidra til helheten, avslutter Rennan Lenning.

Powered by Labrador CMS