FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Lanserer ny brosjyre om samarbeid i barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har utarbeidet en ny brosjyre om hvordan styrer kan legge til rette og foreldrene kan være aktive og engasjerte i barnehagesaker.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har laget denne brosjyren for å styrke foreldrenes medvirkning i barnehagen. Henvendelser vi får tyder på at både foreldrene og barnehagen har behov for økt kunnskap om dette, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen til FUBs egne nettsider.

Brosjyren, som har fått navnet «Å fremme felles interesser til barnets beste», gir tips for å øke foreldreengasjementet, og retter seg spesielt mot foreldre og styrer i barnehagen.

Blant temaene som tas opp er hvilke saker foreldre kan og bør engasjere seg i, hvilke råd og utvalg som gjør hva og hvordan samarbeidet skal være mellom foreldre, styrer og eier.

Brosjyren er gratis og kan lastes ned fra FUB sine nettsider.

Anbefaler å etablere FAU

Ifølge barnehageloven skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet skal:

  • Bestå av foreldrene til alle barna
  • Fremme fellesinteresser
  • Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø
  • Velge representanter til samarbeidsutvalget

FUB anbefaler at det etableres foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) for foreldre som velges som tillitsvalgte i foreldrerådet. FAU kan, ifølge FUB, fungere både som talerør og igangsetter for foreldrenes interesser og ideer.

Samarbeidsutvalget skal:

  • Bestå av like mange foreldre og ansatte. Eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene
  • Være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ

Brosjyren inneholder blant annet forslag som kan bidra til å strukturere arbeidet i FAU og samarbeidsutvalget, deriblant å utarbeide vedtekter for foreldrerådet og samarbeidsutvalget og et årshjul med faste saker.

Powered by Labrador CMS