Styrer Mette Pedersen Seljenes i Læringsverkstedet Knerten barnehage i Bodø går nye veier for å få flere foreldre til å stille på foreldremøte.
Styrer Mette Pedersen Seljenes i Læringsverkstedet Knerten barnehage i Bodø går nye veier for å få flere foreldre til å stille på foreldremøte.

Tar grep for å få flere på foreldremøte: Stiller med barnepass og middag

– Vi er stolte av jobben vi gjør, og ønsker å dele kompetansen og fagligheten vår med foreldrene. Da er det et poeng at flest mulig kommer på foreldremøtet, sier styrer Mette Pedersen Seljenes i Læringsverkstedet Knerten barnehage i Bodø.

Publisert

På denne tiden går invitasjonen ut i barnehager over hele landet. Høsten er høysesong for foreldremøter - en av de viktigste arenaene for at både ferske og rutinerte foreldre skal bli kjent med både barnehagen og de andre foreldrene. 

I Læringsverkstedet Knerten barnehage går høstens invitasjon ut med en vri: 

«Nytt i år er at vi ønsker å lufte interessen for barnepass, slik at flest mulig av foreldrene kan få delta på foreldremøtet. Vi setter opp lavvoen og serverer middag til barna. Her blir barna passet på av assistentene og fagarbeiderne i barnehagen, slik at de møter kjente voksne»

– Hvor kommer idéen fra? 

– For å være helt ærlig, har jeg stjelt idéen fra en annen barnehage, sier styrer Mette Pedersen Seljenes med en latter, og legger til at hun har tatt det med seg fra sin tidligere arbeidsplass, Læringsverkstedet Trålveien. 

– Men hvorfor har du tatt den med deg? 

FAKTA: LÆRINGSVERKSTEDET KNERTEN BARNEHAGE

Læringsverkstedet Knerten ligger i bydelen Rønvik i Bodø. Barnehagen er organisert med to avdelinger, Keiservarden og Linken, med barn fra 1-6 år på begge avdelingene.

Barnehagen er ivrig bruker av naturen og nærmiljøet rundt barnehagen, og har blant annet svømmeopplæring en gang i uka i Nordlandsbadet for 4- og 5-åringene.

Barnehagen satser på natur og uteliv i form av en turgruppe for barna i alderen 3-5 år, og to ganger i året arrangeres det lavvouke for de eldste barna.

Barnehagens hovedsatsing i år er relasjonskompetanse.

– I fjor hadde vi godt oppmøte, men det er alltid noen som ikke kan komme. Fra dem fikk vi tilbakemelding på at de ikke fikk det til fordi en av foreldrene var bortreist, eller fordi de er aleneforeldre. Og vi har jo et mål om at alle skal kunne delta. Derfor vil vi forsøke å legge til rette for det. 

Viktig arena

Styreren understreker hvor viktig det er å ha en arena der alle foreldrene og de ansatte i barnehagen kan møtes. 

– Foreldremøtet har endret seg. De siste årene har det gått fra å bli brukt mest til å dele praktisk informasjon, til å bli en arena for mer refleksjon. Vi ansatte bruker mer tid på å forklare fagligheten i arbeidet vi gjør, og får tilbake refleksjoner fra foreldrene på hva de synes. Det er en viktig arena for god dialog og godt foreldresamarbeid, sier hun. 

Foreldrenes rett til medvirkning og samarbeidet mellom hjem og barnehagen er nedfelt i barnehageloven. I rammeplanen står det blant annet: 

«Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.» 

Læringsverkstedet Knerten har i tillegg relasjonskompetanse som hovedsatsing dette barnehageåret. 

– Foreldremøtet er stedet der foreldrene får møttes og bli kjent med hverandre. Det gjør at de blir tryggere på hverandre, og kan bidra til at barna får møttes også utenom barnehagen, sier Seljenes. 

Bedre kvalitet

Nå blir informasjonen om at alle må huske å merke klærne og slike ting heller dlet på andre måter. Foreldremøtet skal brukes til å fortelle om hvordan de ansatte jobber, og hvorfor. Blant annet. 

– Vi er stolte over jobben vi gjør, og ønsker å løfte faget samtidig som vi vil gi foreldrene en forståelse av hvordan vi jobber. Det bidrar også til å øke foreldrenes bevissthet rundt hva de kan forvente, og hva som gir kvalitet i barnehagen. Jeg har tro på at økt kunnskap om barnehagen vil bidra til flere innspill, og at vi i det samarbeidet kan heve kvaliteten ytterligere, sier Mette Pedersen Seljenes. 

Powered by Labrador CMS